0verslag en productie stijgen, ecologische voetafdruk stabiel

kade rechteroever


De Antwerpse haven kan bogen op intussen al het zesde recordjaar op rij, maar een stijging van de productie en overslag - gerealiseerd door 144.000 mensen - heeft onmiskenbaar ook een impact op de omgeving, zowel qua milieu als mobiliteit. Met haar vijfde tweejaarlijkse duurzaamheidsverslag besluit de gemeenschap dat haar voetafdruk stabiel is, al zijn er nog veel uitdagingen, onder meer mobiliteit en plasticvervuiling.

De Waterbus, walstroom voor de scheepvaart, het stoomnetwerk ­Ecluse in de Waaslandhaven: het zijn maar enkele voorbeelden van hoe de Antwerpse haven haar impact probeert te verminderen.

De mobiliteit zal alvast een moeilijke dobber worden. De files op Antwerpse hoofdwegen nemen elk jaar stevig toe. Er wordt volop gewerkt aan plannen om meer vracht te verschuiven van de weg naar het spoor en de binnenvaart. Het aantal containers via het spoor en de binnenvaart nam op twee jaar al licht toe, al is er nog een lange weg te gaan om in 2030 15% containers via het spoor en 42% via de binnenvaart te laten verlopen.

Qua emissies - met meer stikstof, fijn stof, en zwaveldioxide - is er sinds 2000 een significante daling, met de laatste jaren veeleer een lichte daling. Voor fijn stof lijkt er een stijging te zijn, al kan dat ook te maken hebben met veranderingen in de rapportering. Er wordt onder meer ingezet op het wassen van uitlaatgassen en korting voor groenere schepen.

De laatste jaren probeert de haven als belangrijke polymeerproducent ook plasticvervuiling te vermijden. In 2017 startte Operation Clean Sweep, onder meer om te voorkomen dat plastickorrels in het water terechtkomen. Al worden er bij opruimacties tot in dit jaar wel gelijke hoeveelheden pallets uit het water gehaald. Onder meer een plasticvanger moet beterschap brengen.

(cm)

 

Gazet van Antwerpen : Stad en Rand, Mechelen - Waas, Kempen, 2019-09-11, pag. 12
 

Tags: