Actiegroepen halen slag thuis: geboorde tunnels voor Oosterweel sparen Noordkasteel

kade rechteroever

Vanavond infoavond in zaal Horta, Hopland - 20u

 

Half maart werd er een ‘historisch compromis’ bereikt tussen actiegroepen, stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Volgens dat Toekomstverbond wordt de Anwerpse Ring overkapt en gesloten via een noordelijk haventracé. Een Oosterweel light dus, weg van de drukbevolkte stadsgebieden.

Dat principeakkoord moet via een project-MER nog wel vertaald worden naar een concrete bouwaanvraag, op basis van richtlijnen van wat er precies onderzocht moet worden tijdens de lopende MER-procedure. De voorbije weken werd daarover druk onderhandeld tussen de actiegroepen, de Vlaamse overheid en de BAM, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Die gesprekken zaten in het slop. Naar verluidt bleef de BAM alle voorstellen afketsen die niet pasten binnen hun versie van het Oosterweel-tracé.

Een week geleden kwam heel het dossier dan plots in een stroomversnelling, nadat de onafhankelijke MER-cel nauwer bij de onderhandelingen werd betrokken. Het resultaat is dat de alternatieven voor een beperkter Oosterweel en een kleinere Scheldekruising zullen worden meegenomen in het onderzoek.

Zo wordt er gewerkt naar een daadwerkelijke fysieke reductie van het aantal rijstroken, in plaats van de ‘capaciteitsreductie’ die de BAM voorstelt. Dat laatste betekent dat er wel rijstroken worden aangelegd, die dan ‘gearceerd’ zouden worden, zodat ze niet worden gebruikt. Beton leggen om het achteraf niet te gebruiken, daar werd door de actiegroepen weinig geloof aan gehecht.

Geboorde tunnels

Maar de grootste verrassing is de terugkeer van de geboorde tunnels. Die werden door de BAM destijds afgevoerd. Volgens de MER-cel gebeurde dat ten onrechte. Geboorde tunnels (zoals die onder het Centraal Station) zijn goedkoper dan de ‘cut and cover’-techniek. Bovendien wordt het zo mogelijk om de ondertunneling te beginnen aan het Lobroekdok om pas op Linkeroever weer boven te komen. Het waardevolle Noordkasteel wordt zo quasi volledig gespaard. Daar zou enkel een op- en afrit komen voor het havenverkeer.

Zowel de site Noordkasteel als de site Groenendaallaan zullen nu volledig worden hertekend. De bouwaanvraag zou pas in het late najaar worden ingediend.

GVA - 14-06-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170601_02907634/actiegroepen-halen-slag-thuis-geboorde-tunnels-voor-oosterweel-sparen-noordkasteel

Tags: