Al 800 inschrijvingen voor Ringdagen

kade rechteroever

ZES BIJEENKOMSTEN TUSSEN 6 EN 13 SEPTEMBER 

Al achthonderd mensen hebben zich ingeschreven voor de Ringdagen over de overkapping van de Antwerpse Ring. De zes bijeenkomsten vinden plaats in september.

Alexander D’Hooghe, de overkappingsintendant, en Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) nodigden gisteravond de leden van de gemeenteraad en de districtsraden uit in het administratief centrum Den Bell. Beiden gaven een toelichting over de Ringdagen die tussen 6 en 13 september plaatsvinden. Antwerpenaars krijgen de kans om de ontwerpteams voor hun deel van de Antwerpse Ring te ontmoeten en om suggesties te doen.

Kennis benadrukte in zijn openingstoespraak het belang van deze Ringdagen. “De overkapping van de Ring was voor velen onder ons lang een droom. We staan nu voor de mogelijkheid om het tijdperk van dromen achter ons te laten en nu te beginnen aan het tijdperk van doen en bouwen. Ik hoop dat veel Antwerpenaars dan ook ingaan op de uitnodiging om mee te denken over de overkapping van de Ring en zo Ringbouwers te worden.”

Dat de Antwerpenaars deze kans niet laten liggen, blijkt aan het grote aantal inschrijvingen. Ondanks de zomervakantie schreven al achthonderd mensen zich in. Ook de meeste workshops waren in de kortste tijd volzet, maar waarschijnlijk wordt het aantal uitgebreid. “De Ringdagen zijn de blijde intrede van de ontwerpteams”, zegt D’Hooge. “Mensen kunnen de teams voor hun zone van de Ring voorstellen meegeven. De teams luisteren eerst voor ze beginnen te tekenen.”

Die verbinding met de bewoners is voor de ontwerpteams belangrijk, want het hebben van een draagvlak is een belangrijk evaluatiecriterium. “Daarom ook dat de ontwerpteams een kantoor hebben in de zone waar ze voor werken. Dat is ongezien.”

www.overdering.be

 

door

 

Tags: