“Auto is welkom in de stad, maar minder prominent dan nu”

kade rechteroever

 

Een verkeersveilige en leefbare stad: dat wordt de inzet van de gemeente­raadsverkiezingen als het van de actiegroepen afhang. StRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben een memorandum voorgesteld en hopen dat de Antwerpenaar en de politiek er hun schouders onder zetten.

 

In het memorandum staat een aantal concrete aanbevelingen voor het toekomstige Antwerpse stadsbestuur en de 32 andere gemeenten in de vervoersregio Antwerpen. “Niet alleen Antwerpen heeft te kampen met files en slechte lucht. Het zijn thema's die iedereen aangaan. Ik merk steeds vaker dat ook inwoners van kleinere Antwerpse gemeenten hun gemeentebestuur aanspreken op de slechte lucht- en leefkwaliteit in hun buurt”, zegt ­Manu Claeys van stRaten-generaal.

In het memorandum dat woensdag werd voorgesteld staan geen verras­singen. De actiegroepen pleiten onder meer voor een modal split tegen 2030. Dat betekent dat minstens de helft van de verplaatsingen tegen dat jaar op een andere manier dan met de auto gebeurt. “Dat is een van de ambities die in het Toekomstverbond tussen de actiegroepen en de overheid zijn afgesproken. We moeten er nu over waken dat die ambitie ook wordt waargemaakt”, vervolgt Manu Claeys.

“Geen stemadvies”

Het memorandum is geen stemadvies, volgens Wim Van Hees van Ademloos. “We hopen dat veel Antwerpenaren ons memorandum onderschrijven. En uiteraard verwachten we dat ook van de politieke partijen. Maar we gaan niet zeggen dat mensen

niet op partijen mogen stemmen die ons memorandum niet smaken. Het is aan hen om aan de burger uit te leggen waarom ze zich niet achter onze thema's scharen en het is de kiezer die uiteindelijk beslist”, aldus Van Hees.

Verder hopen de actiegroepen dat er snel werk wordt gemaakt van de tweede fase van de overkapping van de Antwerpse Ring. “Met de geselecteerde projecten en de 1,25 miljard euro die daarvoor is vrijgemaakt, zijn we op de goede weg. Nu moet het voorbereidende werk voor de tweede fase van die overkapping beginnen”, zegt Peter ­Vermeulen van Ringland.

Haventracé

De knelpunten zijn voor de actiegroepen duidelijk. Er moet een Haventracé komen dat het zwaar verkeer van de Ring haalt en er moeten knopen worden doorgehakt over de ondertunneling van de A102, onder Wommelgem, Wijnegem, Schoten, Deurne, Merksem en Ekeren. “De studies naar Oosterweel-light, die hierin voorziet, moeten vervolledigd worden. Alleen op die manier kan de volledige overkapping van in het begin uitgevoerd worden”, aldus nog Peter Vermeulen.

“De overkapping moet verdergaan dan alleen de gebieden boven de Ring”, vat Manu Claeys de ambities van de actiegroepen samen. “De filosofie van dit project moet op de hele stad uitstralen. Dit project moet ervoor zorgen dat Antwerpen de volgende jaren flinke stappen vooruit zet op het gebied van leefbaarheid en alternatieven voor de ­auto. Die auto is als gast welkom in de stad, maar kan niet langer de prominente rol spelen die hij nu heeft.”

Patrick Van de Perre

 

Gazet van Antwerpen/Stad en Rand, 2018-09-06, pag. 15

Tags: