Bijna autovrij

kade rechteroever

Mijn boek ‘Het voorruitperspectief’ ligt intussen al 14 jaar achter mij, maar (al zeg ik het zelf) het blijft nog akelig actueel.

Elke dag nog sta ik oog in oog met voorbeelden van impliciet autodenken. Soms zijn die wrang en komen ze van de usual suspects als beleidsverantwoordelijken en wegeningenieurs.

Soms zijn ze ook grappig en komen ze uit onverwachte hoek, zoals hier. Organisatoren van een autovrije straat (al zeer autodenkend aangekondigd met ‘stop al traffico’, terwijl voetgangersverkeer allicht wél gewenst is) in het teken van de twintiger jaren vonden er niet beter op dan hun affiche op te fleuren met… een automodel uit die ‘roaring twenties’.

nvdr: U kan de lezing van Kris Peeters over mobiliteit in de toekomst bijwonen op 25 augustus in de bib van Zwijndrecht.

Kris Peeters 27-07-2014
https://deanderekrispeeters.wordpress.com/2014/07/27/bijna-autovrij/

Tags: