Borgerhout vraagt inspraak bij uitwerking mobiliteitsplan

kade rechteroever

 Districtsraad Borgerhout 

De districtsraad betreurt dat de Antwerpse gemeenteraad het mobiliteitsplan heeft behandeld zonder de districtsraden te raadplegen.  In een advies formuleert de raad een aantal opmerkingen en voorstellen om de mobiliteit te verbeteren.
 

 Dat Borgerhout geen advies heeft kunnen geven, zit de sp.a-Groen-fractie hoog. Fractieleider Inge Jooris stelde daarom voor dat de districtsraad aan het stadsbestuur zou vragen om formeel advies te mogen geven over de concrete deelbeleidsplannen voor fietsers, voetgangers, parkeren en openbaar vervoer. Voor Jooris moet het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens) gehandhaafd blijven. In het mobiliteitsplan moet meer aandacht zijn voor de zwakke weggebruiker en de levenskwaliteit van de inwoners. Dat kan bijvoorbeeld door de bevriezing van het aantal parkeerplaatsen in de stad en door het doorgaand autoverkeer rond de stad te leiden en niet er doorheen.
 

 De overkapping van de Ring moet, zo stelde Jooris in haar voorstel, een prioriteit zijn voor het stadsbestuur. Zijwas wel tevreden met de plannen voor het openen van het premetrostation Drink en de ongebruikte premetrokoker onder de Kerkstraat. Het voorstel van sp.a-Groen werd door de districtsraad aangenomen. N-VA vroeg een stemming over de zestien adviezen afzonderlijk, omdat ze het slechts met een aantal eens was. Over het voorstel in zijn geheel stemde de N-VA-fractie tegen. Op voorstel van Nahima Lanjri (CD&V) nodigt de districtsraad Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) uit voor een discussie over het mobiliteitsplan.

(jovb)
Gazet van Antwerpen 04-03-2015 pag. 18

Tags: