“De Hollandse knoop is een monster geworden”

kade rechteroever

De Hollandse knoop, hoe zou die er nu juist uitzien en waar ligt die exact? Of welke meerwaarde kan Ringland hebben voor ‘Park’ Spoor Oost of de Centers van Borgerhout? Kom nu zondag 22 mei naar de boeiende rondleiding: Wandeling Hollandse knoop en Spoor Oost

 


 

Conclusie Groen: verkeerswisselaar van 160 meter breed is niet overkapbaar 


 


Bovenaan: de contouren van de Hollandse knoop in combinatie met het Ringland-concept. 160 meter breed ter hoogte van Borgerhout en Deurne, en tot op 50 meter van de appartementen. “Niet overkapbaar”, meent Groen. Inzet: Een tekening van de BAM van een overkapte Hollandse knoop. FOTO RR

 

De verkeerswisselaar op het BAM-tracé wordt geen 125, maar 160 meter breed. Daarom kan hij niet overkapt worden. Dat concludeert Wouter Van Besien (Groen) uit een antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Is Ringland combineerbaar met de Oosterweelverbinding? En is dat BAM-tracé volledig overkapbaar, ook op zijn breedste punt aan de zogenaamde Hollandse knoop? Volgens bouwheer BAM en de Vlaamse regering is het antwoord twee keer volmondig ‘ja’. “Geen van beide beweringen is waar”, zegt Vlaams parlementslid Wouter Van Besien van Groen. “Dat blijkt overduidelijk uit het antwoord dat ik heb gekregen van minister van Mobiliteit Ben Weyts. De minister liegt.”
 

Is Ringland combineerbaar met de Oosterweelverbinding? 

 

“Een overkapping van het Bamtracé is technisch mogelijk. Je kan wel degelijk op het hele tracé een dak leggen bovenop de Oosterweelverbinding.”

(Jan Van Rensbergen, ceo BAM, mei 2014, Gazet van Antwerpen)

“De ambitie van de intendant moet de volledige overkapping van de Ring zijn.”

(Ben Weyts, N-VA-minister van Mobiliteit, juli 2015, Vlaams parlement)

 

De actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal hebben altijd beweerd dat een overkapping van het grote knooppunt ter hoogte van Borgerhout en Deurne niet mogelijk is. Die Hollandse knoop is een gigantische verkeerswisselaar waarmee het zuidelijke deel van de Ring aansluit op de nieuwe Oosterweelverbinding, noordwaarts richting nieuwe Scheldetunnel.

“Op de website van de BAM staat een tekening waarop die Hollandse knoop overkapt is”, zegt Wouter Van Besien. “Ik wilde graag weten wat er dan ónder dat groene laagje zou komen. Op basis van welke bouwkundige plannen concludeert men dat dit mogelijk is?

Uit het antwoord van minister Weyts blijkt dat die plannen er gewoon niet zijn! Hij zegt letterlijk: ‘Aan BAM werd opgedragen om de Oosterweelverbinding te ontwerpen opdat die overkapbaar is. Meer bepaald gaat het om de versteviging van de wanden van de insleuving zodat deze sterk genoeg zijn om een dak te dragen. BAM kreeg geen verder opdrachten.’ Er zijn dus geen bouwkundige plannen, geen onderzoeksopdracht, geen haalbaarheidsstudie. Er is niets. Dat boerenbedrog moet stoppen.”
 

Uit het schriftelijk antwoord blijkt wel dat Weyts oog heeft voor de problemen die een overkapping op die plaats met zich meebrengt. Hij noemt het ‘harde dwangpunten’ waarmee rekening moet gehouden worden, zoals de vele nutsleidingen en de metrokokers die het traject kruisen.


 

 Is de combinatie BAM-tracé en Ringland mogelijk? 

 

“De aansluiting van de Oosterweelverbinding op het Ringlandconcept is op het eerste zicht technisch haalbaar.”

(Studie Antea, plan-MER, oktober 2014)

 

“Het gebied tussen de knoop E34/ E313 Antwerpen-Oost en het aansluitingscomplex Deurne vormt een haalbare kaart om deze aansluiting te realiseren.”

(Ben Weyts, antwoord aan Wouter Van Besien, 6 april 2016)

 

Wanneer het zuidelijke deel van de Ring wordt ingevuld volgens het Ringland-concept, dan moeten de gescheiden tunnels voor doorgaand en stadsgebonden verkeer ter hoogte van Borgerhout en Deurne overgaan in een ‘klassieke’ snelweg. Wouter Van Besien: “Uit het antwoord van de minister blijkt dat de Ring op die plek maar liefst 160 meter breed wordt. Dat is nog een stuk breder dan de 125 meter die men ons tot nu toe voorspiegelde. Dat is geen Hollandse knoop meer. Dat is een ‘Hollands monster’. Een gedrocht dat bovendien tot op 50 meter van de appartementsgebouwen komt. En dat dus niét overkapbaar is.”
 

De conclusie van Groen: “Ofwel Ringland, ofwel de Hollandse knoop moet sneuvelen.”
 

Uitdaging 

 

Wouter Van Besien daagt zowel minister Weyts als intendant Alexander D’Hooghe uit om stelling in te nemen. “De opdracht van minister Weyts lijkt me kristalhelder: schrap die knoop en daarmee ook het Oosterweeltracé. Ga voor een volledige overkapping, zoals dat officieel ook de ambitie is van de Vlaamse regering.
 

En ik roep de intendant op om zich niet langer te verstoppen. en dit tracé te verwerpen. Het biedt onvoldoende kansen om de leefbaarheid van de Antwerpenaar maximaal te verhogen. En dat is nu net zijn opdracht.”
 

 

 


Ben Weyts: “Ik rapporteer wat de technici me zeggen”

 
We vroegen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om een reactie op de uitspraken van Wouter Van Besien (Groen).  Weyts: “Het enige wat ik doe, is rapporteren aan het parlement wat de technici mij zeggen in dit dossier. Ik zoek de dialoog en niet de confrontatie, laat staan scheldpartijen. Het gaat mij in deze om de leefbaarheid en mobiliteit van de stad.”
 

 

Intendant: “Discussie over werktekening is niet zinvol”

 

Ook Alexander D’Hooghe, intendant voor de overkapping, laat zich door de uitspraak van Van Besien niet opjagen. “Ik ben de auteur van die werktekening over de Hollandse knoop niet en wil daar ook niet op afgerekend worden. Net zoals het weinig zinvol is om op basis daarvan een grote discussie te voeren. Oosterweel is een ‘work in progress’. Net zoals Ringland, trouwens. En zo hoort het ook. Wij helpen om Ringland en BAM dichter bij elkaar te brengen, op zoek naar de best mogelijke oplossing.”

WIM DAENINCK
Gazet van Antwerpen 21-05-2016 pag. 8

Tags: