“De mobiliteit ís een prioriteit”

kade rechteroever

Betoog Huts lokt felle reacties uit 

 Valt het verkeer in Vlaanderen stil als het Saeftinghedok in de Waaslandhaven er komt? Die stelling de Waaslandhaven er komt? Die stelling van havenondernemer Fernand Huts gisteren in uw krant, lokt felle maar tegengestelde reacties uit. De haven twijfelt niet aan het dok, verkeersprof Dirk Lauwers verwacht een verkeersinfarct.
 

“De cijfers die Fernand Huts aanhaalt, kloppen van geen kanten”, reageert de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V). “De economische kosten-batenanalyses van dit nieuwe havendok zijn overweldigend! Natuurlijk is het zo dat er op vlak van mobiliteit een tandje moet worden bijgestoken. Daar is de Vlaamse overheid al mee bezig. We hebben het dan vooral over de westelijke ontsluiting van de Linkeroever naar de E34. Het standpunt van Huts is het standpunt van één – belangrijke – werkgever. De rest van de bedrijfswereld staat wel achter dit project. Wij moeten naar het algemeen belang kijken, hij naar zijn belang.”

MARC VAN PEEL Havenschepen Antwerpen
“De hele bedrijfswereld – min één – staat achter dit nieuwe Saeftinghehavendok.” 

De werkgeverskoepel Alfaport/Voka volgt Van Peel. Directeur Stephan Vanfraechem: “Voor ons is de basis de kosten- batenanalyse over de economische noodzaak van een Saeftinghedok, en die noodzaak staat vast. Dat belet niet dat ook wij de bezorgdheid om de mobiliteit delen. Die impact is nog niet bestudeerd, want die is volgens de opgelegde procedures nu juist het voorwerp van verder onderzoek. Ik kan me wel voorstellen dat parallel met de bouw van het Saeftinghedok bijkomende wegen- en spoorinfrastructuur nodig is voor heel de Linkeroever, zoals uiteraard Linkeroever, zoals uiteraard Oosterweel.”

Bij rederij MSC Belgium merkt CEO Marc Beerlandt op dat het Saeftinghedok een politieke kwestie is. De verhuizing van MSC van het Delwaide- naar het Deurganckdok is daarentegen maximaal door MSC bestudeerd. “De cijfers die nu over het Deurganckdok circuleren, hebben betrekking op het einde van dit decennium. Tegen dan zijn door de overheid milderende maatregelen gepland.”
 

Gedateerde verkeersstudies 

 Verkeersexpert prof. Dirk Lauwers (Uantwerpen) vindt de berekeningen van Fernand Huts wel waardevol. “De verdienste is vooral dat hiermee de juiste randvoorwaarden omtrent de havenontwikkeling op de agenda worden geplaatst: die van de bereikbaarheid.

 De eerste studie over Oosterweel dateert van 1996 en er zit nog altijd geen spade in de grond, net zomin als voor de A102, de tweede spoorontsluiting, enzovoort. Verdere havenontwikkeling is in dit kader de kraan openzetten voor nog meer files. Antwerpen heeft nood aan een zeer drastische aanpak van de mobiliteitsproblematiek. Pas dan kan er worden gedacht aan verdere havenuitbreiding.”

DIRK LAUWERS Verkeersexpert professor UA
“Verdere havenontwikkeling is de kraan openzetten voor nog meer files.” 

Ook de gemeente Zwijndrecht treedt Huts bij. “Eerst de impact kennen, pas dan een beslissing”, stelt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

PAUL VERBRAEKEN
Gazet van Antwerpen 09-06-2015 pag. 11

Tags: