Districten vragen aandacht intendant voor overkapping

kade rechteroever

Een aantal districtsburgemeesters en -raadsleden van N-VA vragen intendant Alexander D'Hooghe om voldoende rekening te houden met de wensen van de districten. "We zijn immers dé gesprekspartners over de inrichting van het lokaal openbaar domein."

De oproep komt uit zeven van de negen districten. Deurne en het polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo ontbreken. "De intendant is op zoek naar een breed draagvlak voor de overkapping van de Ring. Als districten kunnen we alleen maar toejuichen dat het hele project de kaart trekt van participatie. Wij vertegenwoordigen alle burgers, ook de minder mobielen, de minder mondigen en iedereen die zich niet vaak kan vrijmaken maar wel wil worden gehoord. We zijn het best geplaatst in kwesties als nieuwe parken of nieuwe straten. We moeten ook voorkomen dat districten kostbaar belastinggeld zouden uitgeven aan projecten die door de overkapping overbodig worden." De ondertekenaars van de oproep zijn Katelijne Toen (Hoboken), Kristof Bossuyt (Wilrijk), Paul Cordy (Antwerpen), Bruno De Saegher (Berchem), Alain Herremans (Borgerhout), Wendy Simons (Merksem) en Koen Palinckx (Ekeren).

(PHT)

 

Het Laatste Nieuws, 2017-09-09, Pag. 39

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/districten-vragen-aandacht-...

Tags: