‘EEN VOORLOPIGE REMISE’

kade rechteroever

Mobiliteitsexpert Kris Peeters over Oosterweel: 'Een voorlopige remise'

Met twaalf apostelen probeerde minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de boodschap van het nieuwe Oosterweel-verbond te verkondigen. Of de architecten van die geloofsbelijdenis een plekje in de hemel verdienen, valt nog te bezien.


Na 21 jaar sloten de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen Ademloos, stRaten-Generaal en Ringland eindelijk een compromis. Met dank aan de overkappingsintendant Alexander D’Hooge. Maar behalve bij de factuur van 10 miljard euro worden ook al kanttekeningen gemaakt bij het akkoord. “Het decennialange schaakspel is voorlopig op remise geëindigd, maar de mobiliteitsknoop is niet ontward”, zegt Kris Peeters, mobiliteitsexpert en lector aan PCVO Limburg.


Is het compromis dan geen mijlpaal?
KRIS PEETERS. “Het is een begin, zeker geen eindpunt. Ik heb veel respect voor de strijd die is geleverd. Vanuit het standpunt van een realpolitiker was dit wellicht het maximaal haalbare. En dat is niet niks. Er zijn engagementen voor een maximale overkapping. Er komt een vervoersregio, er is een beslissing over een tracé dat verder van de stad ligt en de belofte van een fiftyfifty modal shift biedt perspectieven (de helft van de verplaatsingen gebeurt dan met de auto, nvdr).
“Daar staat tegenover dat de achterhaalde mobiliteitsretoriek van de twintigste eeuw nog altijd domineert. Het belang van infrastructuur weegt te zwaar. Je lost niet alles op met een schop in de grond. Andere maatregelen die niet infrastructuurgericht zijn, maar het mobiliteitsgedrag veranderen, komen pas in tweede orde aan bod. Dat is jammer. De vraag zou moeten zijn: hoe organiseren we mobiliteit? Dat is iets anders dan je afvragen wat je kunt doen om het stokkende autoverkeer weer te laten rijden. Een verkeerde vraag levert meestal foute antwoorden op.”


Een modal shift veronderstelt forse investeringen in openbaar vervoer en fiscale maatregelen om het autogebruik terug te dringen. Volstaan de engagementen in het akkoord?
PEETERS . “Ze verdienen in elk geval meer de nadruk. Het is ook verontrustend te zien dat de federale overheid het akkoord niet mee heeft ondertekend, terwijl een gedragswijziging onvermijdelijk ook via federale verantwoordelijkheden moet verlopen. Eigenlijk gaan Vlaanderen en Antwerpen engagementen aan waarvoor iemand anders verantwoordelijk is.”


Maken elektrische fietsen en zelfrijdende auto’s op termijn de oplossing die nu wordt vooropgesteld, achterhaald?
PEETERS.
“Niemand kan in de toekomst kijken. Maar we zetten nu in op infrastructuur die miljarden kost. Dat geld kun je bijvoorbeeld niet uitgeven aan fietspaden voor een modal shift . Het mobiliteitslandschap evolueert. Door nu massaal in infrastructuur te investeren, spannen we misschien wel de kar voor het paard. We hoeven trouwens niet te wachten op de eerste spadesteek om de eerste niet-infrastructurele maatregelen te nemen. Ze kosten minder en bovendien zijn ze makkelijker bij te sturen. Iets wat niet kan worden gezegd van grote infrastructuurwerken.


ROELAND BYL
Trends 23-03-2017 pag. 14
http://trends.knack.be/economie/beleid/mobiliteitsexpert-kris-peeters-over-oosterweel-een-voorlopige-remise/article-normal-829695.html

 


Radicaal haventracé brengt doorbraak in Oosterweeldossier

Na meer dan twintig jaar is er een doorbraak in het dossier van de Oosterweelverbinding rond Antwerpen. Dit najaar gaat de schop in de grond, belooft de Vlaamse regering, die een akkoord bereikte met de actiegroepen. Zij zullen hun procedures bij de Raad van State en hun plannen voor een referendum over Oosterweel laten vallen.


Het compromisvoorstel steunt op het zogenoemde ‘radicaal haventracé’, dat de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe opstelde. Dat zal auto’s en vrachtwagens die niet in Antwerpen moeten zijn, langs de haven sturen. De Oosterweelverbinding wordt in het voorstel afgeslankt tot een lokale verbindingsweg. Het doorgaand verkeer wordt in het noordwesten omgeleid via de A12 en de Liefkenshoektunnel. Om de capaciteit op dat tracé te verhogen, komt er een tweede Tijsmanstunnel. Ten oosten van de stad worden doorgaande wagens en vrachtwagens omgeleid via een nieuw aan te leggen verbinding tussen de E313 en de E19. Er komt ook een overkapping van de ring tot Deurne.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts stelde dat voor het eerste deel van dat huzarenstukje 1,25 miljard euro nodig zal zijn. Tegelijk werd afgesproken dat de helft van het verkeer via alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets en het openbaar vervoer, moet verlopen. Hoe dat gerealiseerd moet worden, blijft onduidelijk.

Trends 23-03-2017 pag. 10

Tags: