"Geen draagvlak meer voor R11bis"

kade rechteroever

VOLGENS STAD MORTSEL KOMT TUNNEL ONDER KRIJGSBAAN ER NIET

Sterft de R11bis een stille dood? "Er is geen politiek draagvlak meer", klinkt het bij de stad Mortsel. Samen met het actiecomité R11mis hoopt de stad dat de plannen voor een ondertunneling van de Krijgsbaan snel officieel worden stopgezet. "Deze plannen moeten niet als een Zwaard van Damocles boven Mortsel blijven hangen."

Bij de stad Mortsel groeit de hoop dat de R11bis - een tunnel onder de R11, van Wommelgem tot Wilrijk - er helemaal niet komt. "Als stadsbestuur hebben we ons met alle mogelijke middelen tegen de R11bis verzet en we zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Ik heb de laatste maanden vernomen dat geen enkele politieke partij nog achter de R11bis staat. De nutteloosheid van deze tunnel wordt stilaan duidelijk", legt schepen van Milieu Steve D'Hulster (sp.a) uit. "Momenteel wordt het milieueffectenrapport opgemaakt, maar het is heel stil rond het project. We hopen wel dat er snel een officiële bevestiging komt van het einde van de R11bis. Het is niet de bedoeling dat deze plannen als een 'Zwaard van Damocles' boven Mortsel blijven hangen."

Het Agentschap van Wegen en Verkeer bevestigt dat het milieueffectenrapport wordt opgemaakt. "Alle tracés die nog in aanmerking komen worden onderzocht. We doen nog geen uitspraak over wanneer het rapport kan klaar zijn."

De stad plant alvast 300.000 euro te investeren in de opwaardering van de 'Berm'. Die groene gordel door Mortsel en Wilrijk zou moeten verdwijnen voor de aanleg van de R11bis. "Het deel dat in handen is van de stad hebben we al opgewaardeerd met een wandelpad en betere toegangspunten. Aan het deel dat eigendom is van de Vlaamse regering mochten we in het verleden niets doen. Blijkbaar is dat nu geen probleem meer. Daarom willen we aan het actiecomité R11mis, Natuurpunt, de gebruikers en de buurtbewoners vragen wat we kunnen doen om dit deel beter toegankelijk en aantrekkelijker te maken."

Een oproep die het actiecomité R11mis als muziek in de oren klinkt. Het comité organiseert zondag zijn tweede 'Bermpoets'. "We zullen onze deelnemers vragen naar hun ideeën en suggesties. Op termijn dromen we van één langgerekt park met bruggen en wandelpaden", reageert Jan Corens van R11mis.

Het actiecomité R11mis ziet de R11bis er ook niet snel komen. "Ook wij hebben ons oor te luisteren gelegd en geen enkele politieke partij verdedigt de R11bis nog. Uit tellingen blijkt trouwens dat zo'n tunnel niets oplost. Wij geloven er alvast in dat de weg er niet komt en dat het project een stille dood sterft. Ondertussen kunnen we van de 'Berm' iets maken waar de wandelaars, joggers en fietsers zich echt zullen ontspannen."

De 'Bermpoets' start zondag in twee groepen om 11 uur aan de doorsteek van de Ijzerenweglei en de Jozef Hermanslei. Om 12 uur komen de groepen samen aan het kruispunt Vredebaan-Antwerpsestraat voor een picknick.

FILIP SPOELDERS
Het Laatste Nieuws 08-05-2015
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-boechout/-geen-draagvlak-meer-voor-r11bis-a2313666/

Tags: