Nog steeds een snelweg van 120 meter breed door de stad

kade rechteroever

 

Een Hollandse knoop van 120 meter breed met 26 rijvakken: dat is volgens Groen het meest recente plan dat voorligt voor het stukje Ring aan het Sportpaleis. “We roepen de actiegroepen op om dit gedrocht niet goed te keuren”, zegt Vlaams Parlementslid Wouter Van Besien.

Het meest heikele punt van de Oosterweelverbinding is en blijft de zogenaamde Hollandse knoop. Op die plek, dicht bij het Sportpaleis, is het aantal baanvakken het grootst. Volgens Groen zijn de plannen zoals ze nu voor dat deel van de Antwerpse Ring worden uitgewerkt absoluut geen verbetering. “Integendeel”, zegt Wouter Van Besien, Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad.

26 rijvakken

“Vandaag liggen daar twaalf baanvakken over een breedte van 53 meter. In de oorspronkelijke plannen van de BAM werden dat 27 baanvakken over een breedte van 125 meter. Een snelweg midden in de stad, in de breedte zo hoog als de kathedraal. Ondertussen is er het Toekomstverbond, waarin de intendant samen met de actiegroepen, Lantis (de vroegere BAM, red.), de Vlaamse regering en de stad Antwerpen toewerken naar een bouwaanvraag die uiterlijk in oktober moet worden ingediend. Volgens de laatste informatie die we konden bemachtigen, een presentatie binnen de werkgroepen die dateert van 2 april, is er nog steeds sprake van maar liefst 26 rijvakken en een maximale breedte van 120 meter.”

Op die laatste werkgroep rond de Hollandse knoop stelde intendant Alexander D'Hooghe drie ingrepen voor: het deels verschuiven en verlagen en het overkappen van de verbindingsweg aan Schijnpoort. “Er wordt dus één rijstrook geschrapt”, merkt Van Besien op. “Het blijft nog steeds een gedrocht. Veel erger dan de bestaande toestand en nefast voor de leefkwaliteit van de mensen in Borgerhout, Deurne en Antwerpen-Noord.”

De zone Sportpaleis zit nog in de ontwerpfase. Toch vreest Groen dat de plannen die ze begin april zagen, mee zullen worden genomen in de uiteindelijke bouwaanvraag. “En dan kunnen ze wel beweren dat het een 'evolutief' proces is, dat er nog van alles kan worden aangepast, eens de vergunning er is, kunnen ze beginnen te bouwen”, zegt Wouter Van Besien. “We vertrouwen het zaakje niet. Dit gaat in tegen het Toekomstverbond, dat uitging van een volledige overkapping en een verbetering van de leefkwaliteit. We gaan er van uit dat de actiegroepen binnen het Toekomstverbond deze plannen niet zullen steunen.” Groen vroeg de meest recente stand van zaken op, maar kreeg die plannen niet te pakken.

“Geen rijstrook te veel”

Volgens Lantis moet Groen zich niet zoveel zorgen maken. “Heel het ontwerp van Oosterweel, en dus ook de Hollandse knoop, wordt gebouwd met een ambitieuze modal split als toetssteen”, zegt woordvoerster Annik Dirkx. “Dat betekent dat we geen rijstrook te veel aanleggen, net om de verschillende vormen van stadsmobiliteit, zoals fiets en openbaar vervoer, maximaal te stimuleren.” Maar hoe groot wordt die Hollandse knoop dan nu uitgetekend? Annik Dirkx: “Hoe de Hollandse knoop in het stedelijk weefsel zal passen, wordt de komende maanden samen met de burgerbewegingen en intendant Alexander D'Hooghe verfijnd. De bezorgdheden van Wouter Van Besien zullen uiteraard meegenomen worden in dit proces.”

Wim Daeninck

 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Antwerpen, 2019-05-10, pag. 2

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190510_04388951

Tags: