Protest tegen Oosterweel nog niet gedaan

kade rechteroever

Steven Vervaet en Greet Bergmans: “Wij trekken onze klacht pas in nadat de overheid garanties heeft gegeven voor de beperking van de geluidsoverlast in Zwijndrecht.” FOTO DIRK KERSTENS 

Gemeente Zwijndrecht en twee burgers eisen meer garanties

 

Als het aan Zwijndrecht ligt, is de komst van Oosterweel nog altijd onzeker, ondanks het akkoord dat de Vlaamse overheid met de actiegroepen heeft gesloten. De gemeente Zwijndrecht en enkele burgers willen hun procedures tegen Oosterweel nog niet stopzetten.
 


De actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben aan de Vlaamse overheid beloofd dat ze hun procedure bij de Raad van State tegen het milieueffectenrapport van Oosterweel eind april stopzetten, op voorwaarde dat de overheid de gemaakte afspraken nakomt. Maar daarmee is de kous niet af. Want de actiegroepen hebben hun klacht bij de Raad van State niet alleen ingediend. Ze deden dat samen met Steven Vervaet en Greet Bergmans, twee burgers uit Zwijndrecht. Zij zijn voorlopig niet van plan om hun klacht in te trekken.
 

“Wij werden door de Vlaamse overheid te laat aan de onderhandelingstafel uitgenodigd, zodat er met ons nog geen akkoord is gesloten”, zegt Steven Vervaet. “Wij trekken onze klacht dan ook niet in. We zullen dat pas doen als de overheid ons tegen eind april twee belangrijke garanties geeft voor een beperking van de geluidsoverlast in Zwijndrecht.”
 

Overkapping van E17 

Een eerste bezwaar gaat over de werkzaamheden voor Oosterweel, waarmee de overheid dit najaar op Linkeroever wil beginnen. “De glazen schermen die de overheid aan de E17 in Zwijndrecht wil plaatsen, zijn niet voldoende om de geluidsoverlast weg te nemen. Wij willen de garantie dat Vlaanderen een betere buffer plant.”
 

Een tweede bezwaar gaat over een overkapping. “Wij willen de garantie dat de overheid een overkapping mogelijk maakt tussen de woongebieden van Burcht en Zwijndrecht”, zegt Vervaet. “Dat kost volgens onze berekeningen zo’n 100 miljoen euro. Dat is weinig in vergelijking met de miljarden die de overheid op rechteroever voor Oosterweel uitgeeft.”
 

Vervaet beseft dat de overheid tegen eind april niet kan beloven dat er met zekerheid een overkapping komt. “De intendant voor Oosterweel heeft een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor studiebureaus die een overkapping voor het hele Oosterweelproject moeten uittekenen. De mogelijke overkapping in Zwijndrecht wordt in die wedstrijd opgenomen. De Vlaamse overheid beslist pas in het voorjaar van 2018 welk studiebureau wint. De prioriteiten van welke overkappingen er eerst komen, worden dus pas volgend jaar vastgelegd. Maar wij willen tegen eind volgende maand de garantie dat Vlaanderen er op voorhand voor zorgt dat de overkapping in Zwijndrecht mogelijk is. We willen volgend jaar niet plots te horen krijgen dat de overkapping er niet kan komen, omdat die op technisch vlak niet meer in de plannen past.” Vervaet benadrukt dat hij gelooft in een goede afloop. “Het kabinet van minister Ben Weyts stelt zich constructief op. Wij kijken ernaar uit om de gesprekken aan te gaan.”

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de maatschappij die het Oosterweelproject moet uitvoeren, zegt alvast dat ze met de twee burgers uit Zwijndrecht wil samenzitten.
 

 
Protest van gemeenteraad 

Maar zelfs als de twee burgers uit Zwijndrecht hun klacht bij de Raad van State laten vallen, blijft er een Zwijndrechts bommetje onder Oosterweel liggen. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft in januari de bouwvergunning voor het Oosterweelproject op Linkeroever afgekeurd. “Omdat wij niet akkoord gaan met enkele werkzaamheden die Vlaanderen vanaf dit najaar wil uitvoeren in Zwijndrecht”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).
 

“Volgens de regeling van de ‘zaak der wegen’ hebben wij zeggenschap over wat er met onze lokale wegen gebeurt. Wij zijn zeer ontevreden over de onveilige situaties die Vlaanderen met de werkzaamheden op Linkeroever creëert. In de kmo-zone Baarbeek bijvoorbeeld komt er een rotonde die voor een stuk in een bufferbekken ligt.”
 

“Zwijndrecht gaat te ver” 

De BAM is naar de provinciegouverneur gestapt om het besluit van de gemeenteraad van Zwijndrecht teniet te doen. “Zwijndrecht gaat hierin te ver”, zegt Tim Van der Schoot, woordvoerder van BAM. “Veel van hun bezwaren gaan niet over lokale wegen. En de rotonde in de kmo-zone ligt slechts voor een klein stukje in een bufferbekken. Dat is makkelijk op te lossen.”
 

Het is nu de vraag of provinciegouverneur Cathy Berx de beslissing van de gemeente Zwijndrecht terugdraait. “De gemeente Zwijndrecht heeft me maandag gemeld dat ze een advocaat onder de arm heeft genomen om haar besluit beter te rechtvaardigen”, zegt Berx. “Het is nu wachten op de uitleg die Zwijndrecht me zal geven. Ik hoop ten laatste in de paasvakantie een uitspraak te doen.” Oosterweel gaat dus nog enkele spannende weken tegemoet.

(cwil)
Gazet van Antwerpen 16-03-2017 pag. 4

Tags: