"R11bis doet inspanningen voor het klimaat teniet"

kade rechteroever

 Volgens nieuwe cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum zorgt de realisatie van de R11bis tegen 2020 voor een toename van het lokale verkeer van 65 procent. "Een aanslag op de leefbaarheid", klinkt het bij milieuschepen Steve D'Hulster (sp.a).

 De plannen van de R11bis, die volgens het Masterplan 2020 een nieuwe verbindingsweg moet zijn tussen de E19 en het knooppunt aan de E313, konden in Mortsel bij maar weinig betrokkenen op bijval rekenen. Noch vanuit politieke hoek, noch in het kamp van de omwonenden.

De bewuste cijfers kwamen schepen D'Hulster ter ore, naar aanleiding van het opstellen van het gemeentelijk klimaatactieplan waar momenteel aan wordt gewerkt.
Mortsel is namelijk door intercommunale Igean aangesteld tot een van de pilootgemeenten in de regio om zo'n ontwerp uit te werken.
"Die verkeerstoename door de R11bis staat gelijk aan een stijging van 10 procent van de CO2- uitstoot. Dat doet in één klap alle inspanningen van de gemeente om het klimaat te veranderen, teniet. Dat is onaanvaardbaar. En ik hoop dat de Vlaamse overheid met deze cijfers nu eindelijk inziet dat het tijd wordt om de R11bis definitief te begraven."

Mortsel blijft hoe dan ook ambitieus rond verdere initiatieven omtrent het klimaat. Ondanks de zogeheten dreiging van de R11bis. Zo engageerde de stad zich al om mee te stappen in de Klimaatneutrale Organisatie 2020, een project van de provincie.
En eenmaal het klimaatplan rond is, volgt ook de ondertekening van het Europese Burgemeestersconvenant dat tegen 2020 tot 20 procent minder uitstoot wil realiseren. "Nog meer dan bovenlokale doelstellingen willen we ervoor zorgen dat het verbruik van de Mortselaar daalt.

In 2011 bedroeg de jaarlijkse energiefactuur nog zo'n 1500 euro per gezin. Onze inspanningen - van energiescans tot premies, energieleningen en investeringen in stedelijke gebouwen - lonen trouwens. Het gas- en elektriciteitsverbruik daalde in onze stad tussen 2006 en 2013 met respectievelijk 20 en 15 procent. En daarmee doen we het beter dan gelijkaardige gemeenten. En het moet nog dalen."
SEPPE SLAETS
Gazet van Antwerpen 23-01-2015 pag. 15
http://www.gva.be/cnt/blssl_01488230/steve-d-hulster-sp-a-r11bis-doet-inspanningen-klimaat-teniet

Tags: