“Stad moet alle diesels weren voor betere luchtkwaliteit”

kade rechteroever

Antwerps professor mobiliteitsplanning over lage-emissiezone 

“Maatregel alleen nuttig als je alle diesels weert”

“Als Antwerpen de luchtkwaliteit daadwerkelijk wil verbeteren, dan moet de stad alle diesels weren uit de lage-emissiezone.” Dat zegt Dirk Lauwers, professor mobiliteitsplanning aan de Universiteit Antwerpen.


 

De stad Antwerpen voert op 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ) in binnen de Ring en op Linkeroever. Vervuilende wagens mogen er dan niet meer in, of alleen nog tegen betaling.
 

Dieselwagens met Euronorm 5 en 6 mogen nog zonder betaling in de LEZ. Daardoor is volgens professor Lauwers het effect op de luchtkwaliteit te klein.

“De Euronorm houdt rekening met de uitstoot van CO2 en energiebesparing, terwijl de uitstoot van stikstofoxiden, één van de schadelijkste stoffen uit de uitlaat van een dieselwagen, enkel op papier verbetert. In reële rijomstandigheden in het stadsverkeer is een dieselwagen met Euronorm 5 twintig keer vervuilender dan een benzinewagen. Die haalt zelfs de Euronorm 3 niet meer.

Ofwel wordt beslist om zoals in Parijs alle diesels te weren uit het stadscentrum of in bepaalde straten de toegang voor wagens te verminderen. Alleen dan is er een wezenlijke impact op de luchtkwaliteit in Antwerpen.”
 

Antwerps Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns is tevreden met de invoering van de LEZ, maar plaatst er wel kanttekeningen bij. Zij verwijst daarbij naar de Antwerpse Ring die net buiten de LEZ ligt, maar wel een grote bron van vervuiling is.

Volgens haar zijn de normen niet streng genoeg. “Ook mensen buiten de Ring hebben recht op propere lucht, dus daarom moet er een snelle uitbreiding komen van de LEZ, zowel naar de districten vanaf 2020 als de Antwerpse Ring vanaf 2025.”
 

Freya Piryns pleit net als PVDA voor flankerende maatregelen voor mensen die nu een vervuilende wagen hebben, zoals extra steun voor het plaatsen van een roetfilter of een gratis abonnement op het openbaar vervoer of de deelfietsen Velo.

(svw)
Gazet van Antwerpen 06-01-2016 pag.12
http://m.gva.be/cnt/dmf20160106_02051688/stad-moet-alle-diesels-weren-voor-betere-luchtkwaliteit

Tags: