Uw mening : Ringdagen

kade rechteroever

Dat de Ringdagen een groot succes zijn, staat nu al vast. Maar het wordt hoog tijd dat er een realistisch financieel plan wordt uitgewerkt om die volledige overkapping - lees: Ringland - te realiseren. Het investeringsklimaat met lage rentevoeten en veel opgepot kapitaal is nog nooit zo goed geweest. Door een combinatie van een volkslening, crowdfunding en interessante fiscale voordelen moet het mogelijk zijn om de benodigde miljarden voor een veilige en volledig overkapte Ring bijeen te krijgen, zowel bij particulieren als grote investeerders. De terugverdieneffecten op het vlak van mobiliteit, beschikbare ruimte voor wonen, recreatie en groen en vooral gezondheid, zijn gigantisch en de hele regio plukt daar de voordelen van. Als men nu ook ervoor kan zorgen dat de negatieve effecten van Oosterweel Light voor Linkeroever en Zwijndrecht tot een minimum kunnen herleid worden door ingrepen die de leefsituatie er werkelijk verbeteren, kan de klacht bij de Raad van State vervallen en komt er een definitief einde aan meer dan tien jaar armworstelen tussen soms onwillige overheden enerzijds en creatieve actiegroepen en bezorgde burgers anderzijds.

Ivan Derycke, Borgerhout

 

Gazet van Antwerpen, 2017-09-11, pag. 25

 

Tags: