Weekend met ups en downs

kade rechteroever

Antwerpen leek dit weekend heel even een buitengewoon aantrekkelijke stad. Uiteraard was de roes na het sluiten van een akkoord over Oosterweel nog niet voorbij. Een oplossing voor de mobiliteitsproblemen ligt in het verschiet en de oorlog tussen de overheid en de burgerbewegingen lijkt te einde. De komende weken zal iedereen wel ontwaken uit deze droom. Dan volgt de fase van de ontwenning – in het jargon: cold turkey – als het huwelijk moet worden geconsumeerd en omgezet in een duurzame relatie. Die metafoor is niet van ons, maar van Bart De Wever.
 

 Niet alleen Oosterweel gaf de burger moed over de toekomst van Antwerpen. Ook de presentatie van het nieuwe congrescentrum in het complex van de Zoo en de Elisabethzaal, vlak naast een van de mooiste treinstations ter wereld, leidde even tot groot geluk. “Wij bouwen de brug tussen Darwin en Mickey Mouse”, zei Anja Stas, commercieel directeur van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, in Wakker op zondag op ATV. En dat was wat ons betreft een van de mooiste quotes van het weekend. Want hoe kun je het evenwicht tussen ecologische en economische idealen beter met woorden verzoenen?

 Helaas is geluk nooit duurzaam in Antwerpen. In de loop van zondag kwamen – niet voor het eerst – behoorlijk schokkende verhalen binnen over racisme en seksisme in het politiekorps. Op sociale media wordt bijzonder grove taal gebruikt die absoluut niet kan worden getolereerd van ambtenaren die worden betaald om in onze samenleving de wet en de openbare orde te handhaven.
 

 Ondanks eerdere klachten daarover lijken onze bestuurders niet voldoende in staat om dat probleem bij de wortels aan te pakken. Het is de plicht van klokkenluiders en van de media om daarop te blijven hameren.
 

 We zijn ervan overtuigd dat de top van het korps en het stadsbestuur goede intenties hebben, maar we kunnen alleen maar vaststellen dat hun inspanningen nog niet leiden tot bevredigende resultaten. Het Antwerpse politiekorps moet een afspiegeling zijn van de samenleving, met correcte normen en waarden die voor iedereen aanvaardbaar zijn. En zo ver zijn we nog lang niet, zo blijkt telkens weer.
 

 De nieuwe onthullingen over de Antwerpse politie waren voor ons een anticlimax na een week met veel goed nieuws. Samenleven in een diverse stad als Antwerpen blijft een werkwoord en we mogen ons niet laten verleiden om ons te laten meeslepen in goednieuwsshows.


Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 20-03-2017 pag. 2

Tags: