Is wonen langs lawaaiige weg schadelijk voor de gezondheid?

kade rechteroever

Onderzoek geluidsoverlast en gezondheidsklachten

Langs een drukke weg wonen is geen pretje. Verkeerslawaai kan irritant zijn. Vooral als het geluid onregelmatig is, als auto's remmen en optrekken. Irritant, maar is het ook schadelijk voor de gezondheid? En zo ja, hoe ernstig zijn de effecten?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is lawaai een onderschatte bedreiging voor de gezondheid. Het kan op den duur een negatieve invloed hebben op hart en bloedvaten en leiden tot slaapproblemen en slechtere werk- en schoolprestaties. Geluid harder dan 55 decibel, ruw gezegd het niveau van een normaal gesprek, wordt schadelijk geacht. 's Nachts wordt in de slaapkamer minder dan 30 decibel aanbevolen.

In woonwijken met goedkope woningen is het geluidsniveau door verkeer vaak hoger dan in duurdere buurten

 

Volgens de EU staat 40 procent van de Europese bevolking bloot aan verkeersgeluiden van 55 decibel en hoger. Voor meer dan 30 procent van de Europeanen is dat ook 's nachts het geval.

Niet iedereen is even gevoelig voor de kwalijke effecten van geluid. Kinderen slapen langer dan volwassenen en hebben daardoor meer last van nachtelijke geluiden. Meer dan jonge en gezonde mensen ondervinden chronisch zieken en ouderen hinder als hun rust wordt verstoord. Werknemers die in ploegendienst werken en dus ook overdag slapen hebben ook meer last van lawaai. In woonwijken met goedkope woningen is het geluidsniveau door verkeer vaak hoger dan in duurdere buurten.

Stress

"Mensen staan er niet bij stil dat lawaai serieuze effecten kan hebben op de gezondheid", zegt gezondheidswetenschapper Wilma Zijlema. Ze promoveerde eerder dit jaar aan de Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen en is verbonden aan het Barcelona Institute for Global Health. "Geluid kan stress veroorzaken en lichamelijke gevolgen hebben, terwijl mensen dat vaak niet doorhebben."

Zijlema deed onderzoek naar de relatie tussen verkeerslawaai en hoge bloeddruk en verhoogde hartslag. Haar onderzoeksteam analyseerde gegevens over de gezondheid en leefomstandigheden van ruim 88.000 burgers in Nederland, Groot-Brittannië en Noorwegen.

Ze constateerde dat er een verband bestaat tussen geluidsoverlast door verkeer en een verhoogde hartslag, gemeten in rust. "Zo'n effect zou op de lange termijn kunnen leiden tot hart- en vaatziekten." Uit haar onderzoek kwam geen verband naar voren tussen lawaai en hoge bloeddruk. In andere studies is dat wel het geval.

Zijn deze effecten niet mede het gevolg van luchtverontreiniging, die ook samenhangt met verkeer? Zijlema: "Daar hebben we rekening mee gehouden. Dat effect hebben we eruit gefilterd." Ze vindt dat verkeerslawaai meer aandacht verdient omdat velen er mee te maken hebben. Tegelijkertijd relativeert ze: "Er zijn veel andere oorzaken voor hart- en vaatziekten: roken, slecht eten, weinig beweging. Daarmee vergeleken zijn de effecten van omgevingsfactoren als verkeerslawaai kleiner."

Cor Speksnijder - Bron: de Volkskrant
De Morgen 05-12-2016
http://www.demorgen.be/wetenschap/is-wonen-langs-lawaaiige-weg-schadelijk-voor-de-gezondheid-b594488f

Tags: