Mythes over verkeer en mobiliteit doorprikt

kade rechteroever

Recent verschenen twee nieuwe boeken over mobiliteit. “Weg van mobiliteit” van Kris Peeters (de andere) en “Het mobielste land ter wereld” van Kobe Boussauw en Thomas Vanoutrive. Beide publicaties proberen de dogma’s over verkeer en mobiliteit te ontkrachten en presenteren nieuwe inzichten waar je amper iets over leest in de krant. Aanbevolen literatuur voor iedereen die niet gevangen wil blijven zitten in de overheersende denkkaders over verkeer en mobiliteit.

 

Volgens Kris Peeters gaan verkeersdeskundigen en politici al te gemakkelijk uit van een steeds maar toenemend autogebruik. Dat lijkt wel een onontkoombaar, bijna goddelijk gegeven. Omdat die ‘autonome’ groei van het autoverkeer zelfs verankerd is in verkeersmodellen, is de logische conclusie van allerhande onderzoeken telkens opnieuw dat de wegcapaciteit te beperkt is. De taak van de overheid is beperkt tot het opvangen van de onvermijdelijke groei, door nieuwe infrastructuur aan te leggen. Een verkeersdeskundige die opwerpt dat die groei  wel degelijk bij te sturen is, wordt steevast weggezet als een wereldvreemde dromer.

Nochtans blijkt dat de trend van toenemend autoverkeer stilaan aan het keren is. De trendwijziging is het duidelijkst bij de jongeren. Jongvolwassenen maken veel minder gebruik van de auto, sociale media zorgen voor minder fysieke verplaatsingen en een hippe smartphone is een groter statussymbool dan een sportwagen. In Nederland werden met gecorrigeerde cijfers over een minder sterk groeiend autoverkeer in de toekomst, enkele kosten baten analyses voor grote infrastructuurwerken overgedaan. En wat blijkt? Voor de meeste projecten liggen de kosten hoger dan de baten.

Ook in “Het mobielste land ter wereld” van Kobe Boussauw en Thomas Vanoutrive worden enkele hardnekkige mythes over mobiliteit doorprikt. De auteurs doen dat door met elkaar in dialoog te gaan. Verwacht dus geen kant en klare standpunten, wel botsende denkbeelden over mobiliteit, waar je zelf je conclusies uit moet trekken. Dit zeer leesbare boek heeft dan ook vooral de verdienste dat het discussies over mobiliteit losweekt, om zo los te komen van verstarde denkpatronen.

Meer info:

Het mobielste land ter wereld

Weg van mobiliteit


Erik Grietens
Bond Beter Leefmilieu 23-05-2014
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/787/15216
 

Tags: