Nederland klaagt over Belgische files

kade rechteroever

nvdr: Nederland doet het echt niet veel beter: meer aanbod creëert alleen maar meer vraag. Meer beton lost dus noch fileprobleem noch milieuvervuiling op. Nieuwe infrastructuur trekt nieuw verkeer aan. De politieke reactie op files bestaat vrijwel uitsluitend uit de aanleg en de verbreding van wegen. De files zijn er niet minder op geworden. Wel zijn de leefbaarheidsproblemen toegenomen en is er een milieuprobleem bij gekomen (klimaatverandering). Wat wel helpt om files, luchtvervuiling én klimaatverandering tegen te gaan: spitsheffingen, trajectheffingen, telewerken, wonen en werken dichter bij elkaar brengen, beter openbaar vervoer, verhoging van de accijns op brandstof, snelheidsverlaging enz. enz.

Als je het de Nederlanse ondernemers vraagt, dan valt er in ons land niet meer te werken. Dat stellen ze in Het Financieele Dagblad, waarin ook meteen de schuldige wordt aangewezen: de Belgische files.

Terwijl ze er over de grens steeds beter in slagen om de files te bestrijden, blijft het bij ons in het honderd lopen. Experts spreken van 'een uitzichtloze situatie', die de Nederlandse economie 'tientallen miljoenen euro's per jaar kost'.

En er zijn niet alleen de verkeersopstoppingen die Antwerpen en Brussel teisteren. "Al de onkosten door vertragingen komen bovenop de forse rekeningen die transporteurs krijgen voor tolwegen." Volgens de Nederlanders ziet het er niet naar uit dat het tij snel zal keren. Er is volgens hen te weinig ruimte, geld en politieke daadkracht.

Het Financieele Dagblad haalt ook aan dat de congestie van het verkeer nergens groter is dan in België. Dat stelt Inrix, een Amerikaans bedrijf dat verkeersinformatie verzamelt. De krant geeft vervolgens toe dat Nederland de tweede plaats inneemt.

FEMKE VAN GARDEREN
De Morgen 12-06-2014 pag. 2

Tags: