"Neen tegen overdekte R11"

kade rechteroever

Schoten, Wijnegem en Wommelgem en de districtsbesturen van Deurne en Merksem kondigden gisteren aan dat ze geboorde tunnels willen op een deel van het R11-traject. Dat elf kilometer lange traject loopt van de Autolei in Wommelgem over de as Krijgsbaan-Vredebaan in Mortsel tot de op- en afrit van de E19 in Wilrijk. Om hun eis kracht bij te zetten, hebben de besturen als gezamenlijk front een brief gestuurd naar provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V).

Maar het standpunt van dat gezamenlijke front roept ook weerstand op. "Wij zijn niet tegen een vertunnelde R11. Alleen moeten de gemeenten beseffen dat die eis financieel onhaalbaar is", zegt Dirk Weyler van 't Alternatief. Deze groep treedt nu voor het eerst naar buiten met zijn standpunten. "Al een halfjaar komen we samen om de Antwerpse mobiliteit te bespreken. Zo hebben we onze denktank gevormd", legt Weyler uit.

't Alternatief

Jarenlang was deze Wommelgemnaar als woordvoerder het boegbeeld van actiegroep Red De Voorkempen, tot hij er in het voorjaar van 2010, deels om gezondheidsredenen, afstand van nam. Hij was ontevreden omdat de actiegroep de geplande A102-verbindingsweg tussen het knooppunt van de Ring in Antwerpen-Noord en de E313 in Wommelgem steunde. Door het pleidooi van de vijf openbare besturen voor een gezamenlijke aanpak van de R11 en die A102, staat hij als voorzitter van 't Alternatief weer op de barricaden. Volgens hem moeten de plannenmakers afstappen van hun voornemen om de A102 meteen te bouwen. "Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen mag deze weg er pas komen als blijkt dat de stedelijke ringweg en de Oosterweelverbinding niet volstaan om de problemen op te lossen. Als ze toch willen doorzetten, zullen de actiegroepen dit aangrijpen voor een juridische procedure", benadrukt hij.

Bovendien stelt de denktank zich vragen bij het budget van de hele operatie. "Waar alle nodige miljarden in deze tijden vandaan moeten komen, blijft onbeantwoord. Zolang er geen budget is, moet er werk worden gemaakt van alternatieven die wél betaalbaar zijn. Ik denk dan aan de maatregelen die bij de werken aan de Antwerpse Ring in 2004-2005 genomen zijn, zoals de tijdelijke bruggen."

"Volgende week komen de actiegroepen met een eenduidig standpunt naar buiten. Voor mij is 't Alternatief dan klaar met zijn werk. We hebben met onze denktank de actiegroepen willen inspireren. Maar zelf meng ik me niet meer in de strijd die nu volgt." JAN VAN DE POEL

llOp een vergadering in de Wommelgemse parochiezaal 14 december treden de verschillende actiegroepen met een eenduidig standpunt naar buiten. "Er is een basistekst klaar waarin elk zich kan vinden. Beknopt houdt die in dat de R11 bis en de A102 die ermee samenhangt volgens ons niet voldoen aan de eisen van het masterplan 2020 en dus nutteloze projecten zijn", stelt Jef Rombouts van Red De Voorkempen. Zes andere comités scharen zich achter deze visie: Het Rondpunt, R11mis, Ertbrugge, Ondergronds 2010, 't Alternatief en Comité Site Ruggeveld uit Deurne. Het Wilrijkse actiecomité moet nog bevestigen.

jvdpo

Gazet van Antwerpen Metropool Zuid pag. 14

 

Denktank 't Alternatief inspireert actiegroepen R11bis

Het nieuwe front voor een overdekt R11-traject krijgt tegenwind van de actiegroepen van de Antwerpse zuidoostrand. Zij krijgen ook de steun van denktank 't Alternatief.

Schoten, Wijnegem en Wommelgem en de districtsbesturen van Deurne en Merksem kondigden gisteren aan dat ze geboorde tunnels willen op een deel van het R11-traject. Maar het standpunt van dat gezamenlijke front roept ook weerstand op.
"Wij zijn niet tegen een vertunnelde R11. Alleen moeten de gemeenten beseffen dat die eis financieel onhaalbaar is", zegt Dirk Weyler van 't Alternatief. Deze groep treedt nu voor het eerst naar buiten met zijn standpunten. "Al een halfjaar komen we met een aantal mensen samen om de Antwerpse mobiliteit te bespreken. Zo hebben we onze denktank gevormd", legt Dirk Weyler uit.

Dirk Weyler foto JAN VAN DER PERRE
Jarenlang was deze Wommelgemnaar als woordvoerder het boegbeeld van actiegroep Red de Voorkempen, tot hij er in het voorjaar van 2010, deels om gezondheidsredenen, afstand van nam. Hij was ontevreden omdat de actiegroep de geplande A102-verbindingsweg tussen het knooppunt van de Ring in Antwerpen-Noord en de E313 in Wommelgem steunde.
Door het pleidooi van de vijf openbare besturen voor een gezamenlijke aanpak van de R11 en die A102, staat hij als voorzitter van 't Alternatief weer op de barricaden. Volgens hem moeten de plannenmakers afstappen van hun voornemen om de A102 meteen te bouwen. "Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen mag deze weg er pas komen als blijkt dat de stedelijke ringweg en de Oosterweelverbinding niet volstaan om de problemen op te lossen. Als ze toch willen doorzetten, zullen de actiegroepen dit aangrijpen voor een juridische procedure", benadrukt hij. Bovendien stelt de denktank zich vragen bij het budget van de hele operatie. "Waar alle nodigde miljarden in deze moeilijke tijden vandaan moeten komen, blijft onbeantwoord. Zolang er geen budget is, moet er werk worden gemaakt van alternatieven die wél betaalbaar zijn. Ik denk dan aan de maatregelen die bij de werken aan de Antwerpse Ring in 2004-2005 genomen zijn, zoals de tijdelijke bruggen op de kleine ring." JVdP
Gazet van Antwerpen 09-12-2011

 

't Alternatief ziet A102 niet zitten

't Alternatief, het overlegplatform dat de Antwerpse verkeersknoop met kleinere ingrepen wil ontwarren, heeft het niet begrepen op de eis van enkele burgemeesters om de A102 en de R11 samen te bekijken en ook aan te leggen in geboorde tunnels. Woensdag stuurden de burgemeesters van Wommelgem, Wijnegem en Schoten en de districtsvoorzitters van Merksem en Deurne een brief met deze eis naar de gouverneur. "De eis om de A102 en de R11 over de gehele afstand aan te leggen in een geboorde tunnel is onbetaalbaar", klinkt het. 't Alternatief pleit er voor om het tracé van de A102 te schrappen uit het gewestplan om plaats te maken voor beboste zone.
(FSL)
Het Laatste Nieuws 09-12-2011 pag. 19

 

Denktank tegen overdekte R11

Jan Van de Poel

Schoten, Wijnegem en Wommelgem en de districtsbesturen van Deurne en Merksem kondigden gisteren aan dat ze geboorde tunnels willen op een deel van het R11-traject. Dat elf kilometer lange traject loopt van de Autolei in Wommelgem over de as Krijgsbaan-Vredebaan in Mortsel tot de op- en afrit van de E19 in Wilrijk. Om hun eis kracht bij te zetten, hebben de besturen als gezamenlijk front een brief gestuurd naar provinciegouverneur Cathy Berx.

Maar het standpunt van dat gezamenlijke front roept ook weerstand op. "Wij zijn niet tegen een vertunnelde R11. Alleen moeten de gemeenten beseffen dat die eis financieel onhaalbaar is", zegt Dirk Weyler van 't Alternatief. Deze groep treedt nu voor het eerst naar buiten met zijn standpunten. "Al een halfjaar komen we met een aantal mensen samen om de Antwerpse mobiliteit te bespreken. Zo hebben we onze denktank gevormd", legt Dirk Weyler uit.

Jarenlang was deze Wommelgemnaar als woordvoerder het boegbeeld van actiegroep Red de Voorkempen, tot hij er in het voorjaar van 2010, deels om gezondheidsredenen, afstand van nam. Hij was ontevreden omdat de actiegroep de geplande A102-verbindingsweg tussen het knooppunt van de Ring in Antwerpen-Noord en de E313 in Wommelgem steunde.

Door het pleidooi van de vijf openbare besturen voor een gezamenlijke aanpak van de R11 en die A102, staat hij als voorzitter van 't Alternatief weer op de barricaden. Volgens hem moeten de plannenmakers afstappen van hun voornemen om de A102 meteen te bouwen. "Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen mag deze weg er pas komen als blijkt dat de stedelijke ringweg en de Oosterweelverbinding niet volstaan om de problemen op te lossen. Als ze toch willen doorzetten, zullen de actiegroepen dit aangrijpen voor een juridische procedure", benadrukt hij.

Bovendien stelt de denktank zich vragen bij het budget van de hele operatie. "Waar alle nodigde miljarden in deze moeilijke tijden vandaan moeten komen, blijft onbeantwoord. Zolang er geen budget is, moet er werk worden gemaakt van alternatieven die wél betaalbaar zijn. Ik denk dan aan de maatregelen die bij de werken aan de Antwerpse Ring in 2004-2005 genomen zijn, zoals de tijdelijke bruggen op de kleine ring."

"Volgende week komen de actiegroepen met een eenduidig standpunt naar buiten. Voor mij is 't Alternatief dan klaar met zijn werk. We hebben met onze denktank de actiegroepen willen inspireren. Maar zelf meng ik me niet meer in de strijd die nu volgt."

JAN VAN DE POEL

llOp een vergadering in de Wommelgemse parochiezaal op woensdag 14 december treden de verschillende actiegroepen met een eenduidig standpunt naar buiten. "Er is een basistekst klaar waarin elk zich kan vinden. Beknopt houdt die in dat de R11 bis en de A102 die ermee samenhangt volgens ons niet voldoen aan de eisen van het masterplan 2020 en dus nutteloze projecten zijn", stelt Jef Rombouts van Red De Voorkempen. Zes andere comités scharen zich achter deze visie: Het Rondpunt uit Wommelgem, R11mis (wijken Klein Luythagen en Dieseghem uit Mortsel, Ottolei uit Borsbeek/Wommelgem), Ertbrugge uit Deurne, Ondergronds 2010, 't Alternatief en Comité Site Ruggeveld uit Deurne. Het Wilrijkse actiecomité moet nog bevestigen.

Gazet van Antwerpen Metropool Noord pag. 13

Tags: