Nergens veilig voor fijn stof

kade rechteroever

Waar je ook woont in Antwerpen, je hebt overal evenveel kans op fijn stof veroorzaakt door verkeer. Dat is een van de voornaamste conclusies van Airbezen, het onderzoek op aardbeiplantjes uitgevoerd aan de UAntwerpen.

Meer dan duizend aardbeiplantjes werden in het voorjaar verspreid over het Antwerpse grondgebied. Iets meer dan de helft ervan bleek half mei bruikbaar. Uit analyses van metalen deeltjes op de blaadjes van de planten blijkt dat je binnen de Ring evenveel kans maakt op fijn stof als in een district. Het is het verkeer dat een hoofdrol speelt.

Bekijk de kaart hier in detail.

En ook: in brede straten met lage bebouwing is de lucht relatief gezond, in smalle straten met veel verkeer worden waarden gemeten die tot twaalf keer hoger liggen dan de ‘normale’ achtergrondwaarden. Dat is onder meer het geval in de Plantin en Moretuslei, maar ook de Leien, de Turnhoutsebaan en de Herentalsebaan scoren slecht.

“We hopen dat de overheid op basis van ons onderzoek maatregelen neemt”, zegt bio-ingenieur Roeland Samson, “zoals meer groen en open plekken in de stad, en minder auto’s.”

Saillant detail: op het dak van de Craeybeckxtunnel, een stukje overkapte Ring, werd er geen verkeersgerelateerd fijn stof aangetroffen.
Gazet van Antwerpen 24-06-2014
http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/verkeersgerelateerd-fijn-stof-komt-in-hele-stad-voor.aspx

 

 

http://assets.rug.be/img_art/site/images/3632FBD8-B44D-4C53-BE61-8E9F6687A714.jpg

Tags: