Nieuw Doel in de maak

kade rechteroever

Als Brussels Airport zijn masterplan zomaar mag uitvoeren, zijn talloze gezinnen de dupe. Henk Cuypers waarschuwt voor de verborgen agenda achter het plan.

 

Luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) streeft met een ‘masterplan 2040’ naar een uitbreiding van de luchthaven, niet zozeer in het aantal vliegbewegingen, maar wel in het aantal passagiers. Nu zijn er dat een 23 miljoen op jaarbasis, in 2040 moeten er dat minstens 40 miljoen zijn, bijna een verdubbeling dus (DS 17 november).

Die uitbreiding in passagiers (en vracht) vergt ook een uitbreiding in infrastructuur, zo beweert BAC. Het masterplan zou baan 25L verlengen, waardoor die de langste van Europa wordt, en dat in een dichtbevolkte regio als Vlaanderen.

Maar heeft Zaventem wel een capaciteitsprobleem? Neen toch. In 2000 – net voor het Sabena-debacle – telde Zaventem 340.000 vliegbewegingen, in 2015 nog 240.000. Dat zijn er 100.000 minder. Wat is dan de echte reden van dit megalomaan plan?

Het zou gaan om de onteigening van ‘een veldje’, maar het is een aanslag op de enige open ruimte in de regio

Alles draait om de Brusselse geluidsnormen, die al sinds 1999 in een besluit van de Brusselse regering verankerd zijn, maar nu pas uitvoerbaar zijn gemaakt door een vonnis. Luidruchtige vliegtuigen die Brussel overvliegen, krijgen voortaan fikse boetes. Daarom zetten de luchtvaartmaatschappijen BAC nu onder druk om de routes over Brussel te verleggen. Door baan 25L langer te maken, verlegt BAC de luchthaven naar het oosten. Zo kunnen alle vluchten uitsluitend over het Vlaams Gewest vliegen. Vlaanderen heeft geen geluidsnormen, dus ook geen boetes.

Extra startbaan

Officieel legt BAC 2 scenario’s op tafel. De verlenging van 25L met een kleine kilometer, of de volledige uitrusting van baan 25L met een parallelle taxibaan. De verborgen agenda van BAC gaat evenwel veel verder.

Eerst wil BAC de taxibaan binnenhalen, vijf jaar later volgt de verlenging van 25L en daarna ligt de weg open voor een extra startbaan, dwars georiënteerd, ook weer in de open ruimte ten oosten van de huidige luchthaven.

Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van BAC, en transporteconoom Eddy Van de Voorde verdedigen het masterplan volgens het louter economische adagium ‘stilstaan is achteruitgaan’. Zij maken zich sterk dat niet alleen het aantal passagiers, maar ook het aantal jobs rond de luchthaven zal verdubbelen. Wellicht is dat de reden waarom de luchthaven nu ook een rechtstreekse aftakking van de E40 vraagt. Dwars door een woonwijk en het Runderenveld. Daar moet een nieuw bedrijventerrein komen.

Zijn wij tegen jobs? Neen. Maar in de bestaande bedrijvenzone in Zaventem staan vele panden leeg.

De lusten en de lasten

In tijden waarin milieu-effectenrapporten en ruimtelijke uitvoeringsplannen tot de democratische gang van zaken behoren, vragen de inwoners van de getroffen gemeenten een onderzoek naar de impact van al die plannen, zowel op de werkgelegenheid als op het milieu.

Dan zal blijken hoe hallucinant de uitspraak is van de genoemde transporteconoom, die het heeft over de onteigening van ‘een veldje’. In de realiteit pleegt dit masterplan een aanslag op de enige open ruimte in de regio.

Het ergst zijn nog de sociale gevolgen. Een uitbreiding naar het oosten veroorzaakt een drastische verschuiving van lusten en lasten van de luchthaven. Brussel zal van de lusten genieten, de Vlaamse Rand van de lasten.

De voorgestelde verlenging van baan 25L betekent de doodsteek van Erps-Kwerps en de Steenokkerzeelse deelgemeente Humelgem. Ook in Zaventem neemt de hinder toe. Mensen hebben zich daar al decennialang gevestigd in functie van het baan- en routegebruik. Met dit plan schuift de luchthaven alle spelregels van tafel. De prijzen van de bouwgronden in de getroffen regio stuiken in mekaar. Duizenden inwoners zien de waarde van hun woningen verdampen. Die dorpen worden onleefbaar en gaan dezelfde weg op als Doel.

Doorzichtig manoeuvre

We moeten het dan nog hebben over de klimaatkwestie. De wereldwijde consensus zegt dat tegen 2040 de fossiele brandstoffen gebannen moeten worden. Het masterplan 2040 van BAC voorziet het tegenovergestelde. Of zullen de vliegtuigen in 2040 op water vliegen?

BAC probeert de omwonenden te paaien met het voorstel om een dialoog te organiseren met 60 van hen, zorgvuldig geselecteerd door een consultancybureau. Wij stappen niet mee in dat doorzichtig manoeuvre. Via een burgerforum willen wij de burger maximaal informeren en de krachten bundelen met de gemeentebesturen om dit megalomane plan te stoppen.

De Vlaamse politieke partijen moeten dit masterplan van tafel vegen. Laat ze eerst werk van een ‘vliegwet’, om de burgers rechtszekerheid te geven. Dat is de eerste prioriteit vooraleer de luchthaven ons opzadelt met dit asociale project.

Henk Cuypers
De Standaard 23-11-2016
http://www.standaard.be/cnt/dmf20161122_02586610

 

 

 

Tags: