Nieuwe Europese spelregels voor heffing op vrachtverkeer

kade rechteroever

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten zijn het gisteren eindelijk eens geraakt over de herziening van de controversiële Eurovignetrichtlijn. Voor de eerste keer wordt het mogelijk om vrachtwagens ook voor lawaaihinder en luchtvervuiling te laten betalen.

De Eurovignetrichtlijn bepaalt welke regels de lidstaten moeten naleven wanneer zij het vrachtverkeer op hun wegen tol willen aanrekenen. Tot nu toe was die tol er vooral op gericht om de infrastructuurkosten voor de bouw en het onderhoud van de wegen terug te vorderen. Met dit akkoord zullen de Europese lidstaten ook de kosten voor lawaai en luchtvervuiling kunnen doorrekenen aan de transporteurs.

Bovendien mogen de lidstaten die infrastructuurkosten nu meer laten variëren zodat ook de kosten van de files doorgerekend kunnen worden. Voor transportbedrijven zal het tot 175 procent duurder zijn om hun vrachtwagens tijdens de spits de baan op te sturen. Daarnaast worden bedrijven aangemoedigd om oude en vervuilende vrachtwagens tijdig te vernieuwen.

Het belangrijkste twistpunt was echter de bestemming van de extra opbrengsten van deze heffing. Lidstaten moeten zich engageren, maar zijn dus niet verplicht, om de inkomsten te investeren in het duurzamer maken van het transportsysteem. Op zijn minst 15 procent moet besteed worden aan het trans-Europees netwerk voor transport, dat zijn voornamelijk spoorwegen. Ze moeten daarbij zwart op wit uitleggen hoeveel geld er is binnengekomen en wat er mee is gebeurd. Op die manier betaalt het vrachtverkeer mee voor investeringen in duurzaam transport.

“Belangrijke doorbraak”
 
Belga Hoofdonderhandelaar voor het Europees Parlement Saïd El Khadraoui (SP.A) noemt het akkoord “een belangrijke doorbraak op weg naar een meer duurzaam transportsysteem” en is opgetogen dat het principe van “de vervuiler betaalt” voor het eerst hard wordt gemaakt.

“Ook in België zal men ten volle gebruik kunnen maken van de nieuwe Europese bepalingen bij de invoering van de kilometerheffing in 2013.”

Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen is echter sceptisch. “Wij hebben principieel geen probleem met het principe van “de vervuiler betaalt” maar vragen ons af waarom het vrachtverkeer als enige geviseerd wordt terwijl ook personenauto’s files en lawaaihinder veroorzaken."

Volgens Verkinderen kunnen ze door de arbeids- en levertijden niet zomaar spitsmijdend gaan rijden. "Uiteindelijk zal de consument hiervoor moeten opdraaien. Daarnaast zijn er voor ons onvoldoende garanties dat het extra geld naar de uitbouw van de infrastructuur gaat en niet naar de staatskas.”

El Khadraoui repliceert dat Europa de lidstaten niet tegenhoudt om ook maatregelen voor personenauto’s te nemen. De Europese Unie is daar volgens hem niet voor bevoegd.

VRT Nieuws 24-05-2011
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/EU/110524_Eurovignet

 

 

Wegentol mag lawaaihinder en luchtvervuiling doorrekenen

Een land dat een heffing voor weggebruik oplegt mag daarin ook de geluidsoverlast die een voertuig veroorzaakt aanrekenen.

Lidstaten van de Europese Unie die voor het vrachtverkeer een wegentol willen invoeren, mogen daar weldra ook schade aan het milieu in doorrekenen. Het gaat dan om luchtvervuiling of geluidsoverlast. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een akkoord bereikt.

De heffing zal ook mogen schommelen naargelang van het tijdstip. Gedurende vijf drukkere uren kan ze tot 175 procent duurder zijn dan het gemiddelde. Die meerprijs moet dan wel gecompenseerd worden in de daluren.

Er is overeengekomen dat de landen een deel van de opbrengst investeren in duurzamer transport. Dat kan ook gaan om maatregelen zoals geluidsschermen, fluisterasfalt, verkeersbeheersing of alternatief transport.

De minst vervuilende vrachtwagens worden de eerste vier jaar vrijgesteld van het milieudeel van de heffing.

'Het mag geen melkkoe worden', zegt Saïd El Khadraoui (SP.A), die verslaggever was voor het dossier in het Europees Parlement. 'De maatregelen moeten de transportsector aanzetten tot duurzamer gedrag.'

Sinds Duitsland een heffing op basis van milieukenmerken toepast, liggen de inkomsten er tien keer hoger dan in het vroegere Eurovignet-systeem.

Vlaanderen werkt samen met Brussel en Wallonië aan een kilometerheffing voor vrachtwagens tegen 2013. De uitgangspunten daarvan waren al afgestemd op de Europese richtlijn: een variatie in de tarieven volgens afstand, plaats, tijd en de kenmerken van het voertuig.

Voor personenwagens komt er een wegenvignet.
(ty) De Standaard 25-05-2011
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=233AJ89M

 

Nieuwe Europese spelregels voor heffing op vrachtverkeer 
 

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten zijn het gisteren eindelijk eens geraakt over de herziening van de controversiële Eurovignetrichtlijn. Voor de eerste keer wordt het mogelijk om vrachtwagens ook voor lawaaihinder en luchtvervuiling te laten betalen.

De Eurovignetrichtlijn bepaalt welke regels de lidstaten moeten naleven wanneer zij het vrachtverkeer op hun wegen tol willen aanrekenen. Tot nu toe was die tol er vooral op gericht om de infrastructuurkosten voor de bouw en het onderhoud van de wegen terug te vorderen. Met dit akkoord zullen de Europese lidstaten ook de kosten voor lawaai en luchtvervuiling kunnen doorrekenen aan de transporteurs.

Bovendien mogen de lidstaten die infrastructuurkosten nu meer laten variëren zodat ook de kosten van de files doorgerekend kunnen worden. Voor transportbedrijven zal het tot 175 procent duurder zijn om hun vrachtwagens tijdens de spits de baan op te sturen. Daarnaast worden bedrijven aangemoedigd om oude en vervuilende vrachtwagens tijdig te vernieuwen.

Het belangrijkste twistpunt was echter de bestemming van de extra opbrengsten van deze heffing. Lidstaten moeten zich engageren, maar zijn dus niet verplicht, om de inkomsten te investeren in het duurzamer maken van het transportsysteem. Op zijn minst 15 procent moet besteed worden aan het trans-Europees netwerk voor transport, dat zijn voornamelijk spoorwegen. Ze moeten daarbij zwart op wit uitleggen hoeveel geld er is binnengekomen en wat er mee is gebeurd. Op die manier betaalt het vrachtverkeer mee voor investeringen in duurzaam transport.

 

“Belangrijke doorbraak”
 
Hoofdonderhandelaar voor het Europees Parlement Saïd El Khadraoui (SP.A) noemt het akkoord “een belangrijke doorbraak op weg naar een meer duurzaam transportsysteem” en is opgetogen dat het principe van “de vervuiler betaalt” voor het eerst hard wordt gemaakt.

“Ook in België zal men ten volle gebruik kunnen maken van de nieuwe Europese bepalingen bij de invoering van de kilometerheffing in 2013.”

Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen is echter sceptisch. “Wij hebben principieel geen probleem met het principe van “de vervuiler betaalt” maar vragen ons af waarom het vrachtverkeer als enige geviseerd wordt terwijl ook personenauto’s files en lawaaihinder veroorzaken."

Volgens Verkinderen kunnen ze door de arbeids- en levertijden niet zomaar spitsmijdend gaan rijden. "Uiteindelijk zal de consument hiervoor moeten opdraaien. Daarnaast zijn er voor ons onvoldoende garanties dat het extra geld naar de uitbouw van de infrastructuur gaat en niet naar de staatskas.”

Saïd El Khadraoui 25-05-2011
http://www.websaid.be/pers/de-redactie-nieuwe-europese-spelregels-voor-heffing-op-vrachtverkeer

 

"Eurovignet is vermomde belastingverhoging zonder effect op luchtkwaliteit"
Ondernemersorganisatie Voka is niet te spreken over het akkoord dat de Europese instellingen gisterenavond bereikten rond het Eurovignet. Parlementair rapporteur Saïd El Khadraoui (sp.a) sprak van een doorbraak in het principe van de vervuiler betaalt, maar volgens Voka gaat het slechts om een vermomde belastingverhoging zonder effect op mobiliteit of luchtkwaliteit.

De Vlaamse ondernemersorganisatie spreekt van een schijndoorbraak. "In Vlaanderen is het goederentransport verantwoordelijk voor 38 procent van de CO2-uitstoot door wegvervoer, terwijl het personenvervoer 58 procent voor zijn rekening neemt. Dan schiet een maatregel die zich enkel op het goederentransport richt toch ten zeerste tekort", argumenteert Voka.
 
Ook het fileprobleem zal de maatregel volgens de ondernemers niet tegengaan. Ook hier is de geviseerde groep te beperkt, oordelen de ondernemers. "Bovendien is het voor een transporteur die lange afstanden doet haast onmogelijk om zijn vrachtwagens in heel Europa steeds buiten de spits te houden."
 
Voka roept de beleidsmakers daarom op een duidelijke keuze te maken. Ofwel geven ze toe dat het om een vermomde belastingverhoging voor de transportsector gaat, ofwel moeten ze de lijn consequent doortrekken en ook het personenvervoer betrekken, besluit gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. (belga/adv)
Het Laatste Nieuws 24-05-2011
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1269318/2011/05/24/Eurovignet-is-vermomde-belastingverhoging-zonder-effect-op-luchtkwaliteit.dhtml

Tags: