Nieuwe klacht tegen Oosterweel

kade rechteroever

Twee Groen-leden uit Zwijndrecht eisen bij de Raad van State de nietigverklaring van de milieustudie rond Oosterweel. Als ze gelijk krijgen, moet het dossier terug naar af.

Op 14 februari koos de Vlaamse regering definitief voor het Oosterweeltracé voor het sluiten van de Antwerpse ring. Ze baseerde zich daarvoor op het milieurapport dat door de dienst-MER werd goedgekeurd. Volgens Groen-leden Greet Bergmans en Steven Vervaet heeft de Vlaamse regering 'de algemene beginselen van behoorlijk bestuur' geschonden. Zo werden de gezondheidseffecten voor Zwijndrecht niet in een apart hoofdstuk belicht. De berekeningen voor de geluidsoverlast zouden ook niet correct zijn. Een uitspraak kan meer dan een jaar op zich laten wachten. Tot zolang kan de besluitvorming rond Oosterweel gewoon voortgaan.

(DM)
Het Laatste Nieuws 14-04-2014 pag. 13

Juridische Oosterweel-oorlog

Twee leden van Groen uit Zwijndrecht stappen naar de Raad van State om de milieustudie rond de Oostwerweelverbinding aan te klagen. En dat kan het hele dossier weer naar af sturen. De twee eisen dat het milieu-effecten-rapport nietig wordt verklaard en krijgen daarvoor de steun van de volledige partijtop van Groen.

 

ATV 14-04-2014

http://atv.be/nieuws/2014-04-14/juridische-oosterweel-oorlog/

 

Tags: