“Nieuwe weg aanleggen? Niet in 500 meter rond school”

kade rechteroever

Groen wil grote verkeersaders wettelijk ‘childproof’ maken 

 

Een minimumafstand tussen drukke wegen en scholen of crèches. Zo’n maatregel bestaat al in Nederland, en Groen stelt nu een decreet voor om ook in Vlaanderen kinderen beter te beschermen tegen vervuiling en geluidsoverlast.
 

“Drukke wegen zijn slecht voor de gezondheid”, zegt Vlaams parlementslid Ingrid Pira uit Mortsel. “Dat geldt zeker voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals kinderen. Toch worden er nog altijd projecten voor nieuwe ziekenhuizen, scholen en rusthuizen vlak bij drukke wegen goedgekeurd. En omgekeerd. Daarom dienen wij een flexibel voorstel tot decreet in: keur in zulke gevallen ofwel het nieuwe project ofwel de nieuwe weg niet goed. Zo maken we de planning van verkeersaders op termijn volledig childproof.”
 

Pira verwijst naar Nederland, waar in 2008 het ‘Besluit gevoelige bestemmingen’ werd ingevoerd. Dit bepaalt dat voor elk nieuw ‘gevoelig’ project een minimale afstand geldt van drukke verkeersaders.
 

“Bij ons hebben de Gezinsbond en OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, red.) vorig jaar een soortgelijk plan voorgesteld. Op basis daarvan stellen wij voor om voor nieuwe projecten of wegen een afstand tussen beide te verplichten van minimaal 300 à 500 meter. De 300 meter slaat op woongebieden, de 500 op voorzieningen voor kwetsbare groepen.
 

 Een kleinere afstand kan alleen als de grenswaarden voor omgevingsgeluid en luchtkwaliteit niet worden overschreden.” Voor bestaande situaties stelt Groen voor om een inventaris te maken van dossiers die niet stroken met de 300-à-500-meter-regel. “Die moet ter beschikking van de bevolking worden gesteld en de informatie moet worden vermeld bij elke overdracht van een onroerend goed”, aldus Pira.
 

Drie Antwerpse voorbeelden 


INGRID PIRA Parlementslid Groen ‘‘Een wijk als Nieuw Zurenborg kan in ons voorstel alleen als de Antwerpse Ring een overkapping krijgt’’ 

Ingrid Pira geeft drie concrete voorbeelden van grote dossiers in de Antwerpse regio waarop het nieuwe decreet van toepassing zou kunnen zijn.

  • “De aanleg van de nieuwe A102 tussen Merksem en Wommelgem treft heel wat kwetsbare gebieden. Met ons voorstel zou die weg alleen volledig ondergronds kunnen worden goedgekeurd.”
  •  “Twee: de aanleg van de Groeningenwijk nabij de E19 in Kontich zou enkel kunnen met een brede bufferzone, walwoningen en een nieuwe parkzone.
  • En drie: de inplanting van de wijk Nieuw Zurenborg in Antwerpen kan alleen bij een overkapping van de Ring en als de Singel minder verkeer trekt.”


FOTO'S FREDERIK BEYENS, BELGA
Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 04-02-2016 pag. 13

Tags: