Nog twee tracés voor nieuwe spoorweg

kade rechteroever

Goederenspoor in lange boortunnel of langs E313

Voor de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven komen nog slechts twee tracés in aanmerking. ‘Een gemiste kans om alle goederenvervoer in de stad ondergronds te krijgen’, zegt Jef Rombouts, geestelijke vader van het afgevoerde Ring-tracé.


De dienst MER, een commissie van verkeersspecialisten, onderzoekt voor de Vlaamse overheid de technische haalbaarheid van vier tracés voor het goederenvervoer van en naar de haven. Het rapport zou samen met een nog op te stellen maatschappelijke kosten-batenanalyse eind dit jaar tot een definitieve keuze door de Vlaamse regering moeten leiden.

Begin juni voerde de dienst MER een zogenaamde ‘trechtering’ door: de bundeling met de R11, waarbij ook spoortunnels onder huizen gelegd zouden moeten worden, is te complex en wordt niet langer onderzocht. Iets wat in onder meer in Mortsel, Wommelgem en Borsbeek op gejuich zal onthaald worden. Maar ook het zogenaamde Ring-tracé, van Red De Voorkempen valt definitief af.
'Ons voorstel volgt vanuit de haven de bestaande spoorlijn, gaat over de hogesnelheidslijn, om hierna onmiddellijk te bundelen met de Ring op niveau -1 tot aan het oud postgebouw van Berchem’, zegt Jef Rombouts, voorzitter van Red De Voorkempen, die het dossier al twintig jaar volgt. ‘Het tracé gaat hierbij onder het Albertkanaal door en loopt de hele tijd in een koker. In Berchem wordt afgebogen om parallel met goederenspoor L15 naar Lier te gaan in een aparte spoortunnel.’

‘De geplande werken aan de Ring bieden een historische kans om alle goederenvervoer, dat nu nog open en bloot op talud door de stad dendert, onder de grond te stoppen. Ook alle goederenvervoer richting Mechelen, Boom en Linkeroever zou hiervan gebruik kunnen maken. Dat zou vooral ‘s nachts heel wat rustiger zijn.’

Rombouts is ontgoocheld en ook een beetje boos omdat zijn tracé niet correct beoordeeld werd. ‘Men heeft zich gebaseerd op verkeerde plannen. Men kondigde in een tussentijds rapport hierover overleg aan met mij, maar dat is er nooit gekomen.' Rombouts denkt dat de weg nu openligt om de lange boortunneloptie Merksem-Wommelgem-Lier naar voor te schuiven. Dat is voor de Voorkempen niet slecht, maar dreigt wel nefast uit te draaien voor de mensen in Merksem en Ekeren, waar de treinen volgens de huidige plannen nog niet in een tunnel zullen rijden.’

www.poortoost.be
JAN AUMAN

Het Nieuwsblad 19-06-2013
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130618_00627480

Tags: