Nog wat gesukkel met Oosterweel

kade rechteroever

Er ligt weer een bom onder Oosterweel, kopte De Tijd vanmorgen. Europa doet namelijk moeilijk over de aanbesteding rond het mobiliteitsplan in Antwerpen

Wat is er aan de hand?

Het gaat over de tunnel onder de Schelde. Die tunnel staat al lang op de plannen en staat los van de hele discussie rond de Lange Wapper. De vorige Vlaamse regering besliste in april 2009 om die tunnel te laten bouwen door Noriant, een vereniging van vooral Vlaamse bedrijven. Omdat aan dat stukje van het mobiliteitsplan niets veranderde na het referendum en het schrappen van de Lange Wapper, ging de Vlaamse regering ervan uit dat die toewijzing aan Noriant mocht blijven.Meteen hoopte de regering dat de toewijzing van die tunnelwerken ervoor zou zorgen dat Noriant niet te moeilijk zou doen over het andere deel van de werken. Want door het schrappen van de brug moet daar natuurlijk wel een nieuwe aanbesteding gebeuren.

Wat zegt Europa?

Eigenlijk nog niets. Er is nog volop overleg aan de gang tussen de Vlaamse regering en Europa. Maar volgens De Tijd ligt het oordeel van Europa vast. Er moet ook voor de tunnel onder de Schelde een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven.

Is het een groot probleem?

De BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) die het masterplan moet realiseren, meent dat een nieuwe aanbesteding niet voor meer vertraging zou zorgen. Het grootste probleem kan Noriant vormen. Dat consortium had in april 2009 de werken toegewezen gekregen en verloor eerst de Lange Wapper en zou nu ook de tunnel onder de Schelde verliezen. De Vlaamse regering zou dan een schadevergoeding van 1,3 miljoen euro aan Noriant moeten betalen - een bedrag dat in de hele kostprijs van het project niet zo veel voorstelt. Maar als Noriant naar de rechtbank stapt, zou het bedrag wel fors kunnen oplopen - tot een half miljard euro belastinggeld, denkt De Tijd.

Wanneer beginnen de werken dan echt?

Eind vorige maand heeft het Vlaams Parlement daar al op geantwoord. Ten vroegste in 2016, luidde het toen. Er wordt immers gewacht op het milieueffectenrapport. Dat is een lijvig werkstuk want er worden liefst vijf verschillende tracés in bekeken. Het MER wordt dit najaar verwacht. Daarna kan de Vlaamse regering aannemers zoeken voor het hele werk.

De Standaard 13-06-2013
http://www.standaard.be/cnt/DMF20130613_00621753

'Vlaanderen moet zelf over nieuwe aanbesteding Oosterweel beslissen'

Europa zegt dat de Vlaamse regering zelf moet beslissen of er een nieuwe aanbesteding nodig is voor de Antwerpse Oosterweelverbinding. Dat stelt de Europese Commissie, die erop wijst dat volgens de Europese regelgeving een nieuwe aanbesteding nodig is als de opdracht substantieel wijzigt.

De Tijd schreef vandaag dat Europa een nieuwe aanbesteding voor het mobiliteitsplan rond Antwerpen zal eisen. De oorspronkelijke plannen, waarin nog sprak was van de Lange Wapper, zouden te veel gewijzigd zijn. Maar de Europese Commissie legt de bal eerst in het kamp van de Vlaamse regering, medt de VRT.

Volgens de woordvoerster van eurocommissaris voor Interne Markt Michel Marnier liepen er al langer gesprekken met België en Vlaanderen. 'De uiteindelijke beslissing ligt bij de Belgische autoriteiten, maar als een aabesteding substantieel wijzigt is mogelijk een nieuwe aanbesteding nodig', zegt ze.

Bij de Vlaamse regering wordt afwachtend gereageerd. Bij mobiliteitsminister Hilde Crevits onderstreepte men dat de informele gesprekken nog lopen. Mogelijk mag het bouwconsortium Noriant, dat de opdracht voor het Oosterweelproject binnenhalen, dus niet zomaar de vervangende tunnel mogen bouwen.

Minister-president Kris Peeters dringt aan op een 'finaal overleg met de Commissie om de resterende onduidelijkheden uit te klaren'. Hij heeft aan de Commissie gevraagd of Noriant al mag beginnen met een deel van de plannen die grotendeels ongewijzigd bleven, met name de Scheldetunnel en werken op Linkeroever.

Een Europees veto zou een forse tegenslag voor de Vlaamse regering betekenen. Volgens De Tijd moet ze in de eerste plaats een schadevergoeding van 1,3 miljoen euro betalen aan Noriant. Als het consortium echter naar de rechtbank stapt, zou dat bedrag kunnen oplopen tot een half miljard euro.

bron: Belga
bvb
De Standaard 13-06-2013
http://www.standaard.be/cnt/DMF20130613_00621408

Tags: