Veel mist rond aanleg A102

kade rechteroever

Red: Op 24 juni 2017 gaf Matthias Blondia, secondant binnen het team van de intendant voor de overkapping van de Antwerpse Ring, een toelichting voor de Algemene Vergadering van Red de Voorkempen. Daarbij werd enerzijds het werkproces voor de overkapping toegelicht, en anderzijds ook het Toekomstverbond gekaderd, dat enkele maanden eerder afgesloten werd tussen de Antwerpse burgerbewegingen en de Overheid. De A102 (als onderdeel van het radicaal haventracé) is mee opgenomen in het Toekomstverbond. Uiteraard hadden de leden van Red de Voorkempen vooral interesse voor de A102, aangezien het tracé door de Voorkempen gaat. Inhoudelijk is het team van de intendant echter niet betrokken bij de uitwerking van dit project, dus konden vragen daaromtrent onmogelijk beantwoord worden.

Overkappingssecondant maakt Voorkempen niet veel wijzer

Waar ligt die, de Hoogmolenbrug?” Toen Matthias Blondia, secondant van overkappingsintendant Alexander D’Hooge, dit antwoord gaf op een vraag uit het publiek, was het meteen duidelijk dat de aanwezigen op de infosessie over de gevolgen van het toekomstverbond voor de Voorkempen niet veel wijzer zouden worden.

Red de Voorkempen houdt na 45 jaar nog altijd de vinger aan de pols als het gaat over de natuur en het leefmilieu in de brede stadsrand ten oosten van Antwerpen, en dus had het actiecomité zaterdag een op papier interessante affiche voor haar voordracht in het Kasteel van Schoten, waarvoor zo’n zeventig mensen kwamen opdagen. “Het toekomstverbond voor de sluiting en de overkapping van de Ring en het bijhorende Routeplan 2030 zullen meer impact hebben dan aanvankelijk gedacht op het gebied buiten de stad, en zeker voor de Voorkempen”, weet woordvoerder Jef Rombouts. “Het is nu zeker dat de A102 tussen Ekeren en Wommelgem er zal komen, en hij staat zelfs plots hoog op de agenda sinds het bejubelde akkoord tussen de Vlaamse overheid, de stad en burgerbewegingen.”

Ondergronds

Maar het is duidelijk dat de A102 bij de overkappingsintendant en zijn team nog onbekend terrein is. Zijn naaste medewerker ingenieur-architect Matthias Blondia kon haarfijn alle details uitleggen van het planningsproces rond de overkapping, het scheiden van het stadsregionale van het doorgaand verkeer en de vooropgezette ‘modal shift’, waarbij het de bedoeling is dat het aandeel van het autoverkeer zakt tot 50%. Maar de A102? “De A102 en de vertunneling van de R11bis zijn projecten van het Agentschap  Wegen en Verkeer. Voor beide projecten loopt momenteel de plan-milieueffectenrapportage. Deze procedure brengt de milieueffecten van de A102 en R11bis en eventuele alternatieven in kaart. Dat loopt gewoon verder, maar meer dan dat het quasi zeker is dat hij ondergronds zal worden aangelegd, kan ik hierover niet zeggen”, aldus Blondia.

Er kwam dus geen duidelijkheid over de wijze van aanleg: een boortunnel of een zogenaamde cut and cover-tunnel. Die laatste zal in Ekeren, Merksem, Schoten, Deurne en Wijnegem veel meer schade en hinder veroorzaken en daarom wil Red de Voorkempen er niet van weten, maar veel wist de overkappingssecondant er niet over te melden. Het werd zelfs een beetje pijnlijk toen bleek dat hij niet wist wat de Hoogmolenbrug was, nochtans een belangrijk vervoersknooppunt op de rand van Schoten, Wijnegem en Deurne en gelegen op het tracé van de A102.

Regioraad

In de zaal klonken wat geïrrigeïrriteerde reacties, maar organisator Jef Rombouts van Red de Voorkempen leek het de specialist te vergeven. “Het belangrijkste is dat we zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de zogenaamde ‘werkgemeenschappen’ met daarin experts en vertegenwoordigers van de andere betrokken partijen. We zullen zo de ontwikkelingen vanop de eerste rij kunnen volgen en onze invloed doen gelden”, aldus een optimistische Rombouts. Overigens zou de fameuze nieuwe regioraad volgens de overkappingssecondant vorige week voor het eerst zijn samengekomen. De Regioraad is een nieuwe politiek samengesteld orgaan waarin dertig gemeenten voortaan nauw moeten samenwerken rond duurzame, multimodale mobiliteit en leefbaarheid in de hele stadsregio Antwerpen. Daarin zetelen behalve de gemeentebesturen ook afgevaardigden van de betrokken provincies en het Vlaamse parlement.

De regioraad moet de Vlaamse regering advies geven over het Routeplan 2030, waaronder de aanleg van de A102.

GVA - 26-06-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170625_02941743/veel-mist-rond-aanleg-a102

Tags: