Ombudsman berispt regering over onderzoek naar Meccano

kade rechteroever

ANTWERPEN - De ombudsman stelt dat de Vlaamse regering het Meccanotracé van actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal onheus heeft benaderd. Die willen nu de bouw van de gevangenis in Beveren lamleggen.

 

‘De Vlaamse overheid heeft in de omgang met Straten-Generaal en Ademloos de deugdelijke correspondentie en de redelijke behandeltermijn geschonden. In de twee jaar dat het Meccanoplan bekend is, miste de Vlaamse overheid de kans om met een inhoudelijke repliek te communiceren', zegt de Vlaamse ombudsman in zijn rapport.

In juni 2011 dienden de actiegroepen een klacht in omdat ze het studiewerk van de Vlaamse regering over Meccano niet konden inkijken. ‘Het Meccanotracé is wel degelijk onderzocht en bood geen afdoende oplossing', meldde minister Hilde Crevits(CD&V) toen.

Ademloos en stRaten-generaal wilden dat checken en vroegen het onderzoek op. ‘We stellen vast dat de studie die Meccano vergelijkt met het Masterplan 2020 niet bestaat', luidde de conclusie.

Daarop stapten de actiegroepen naar de ombudsman, die hen nu gelijk geeft. Ademloos en stRaten-generaal hebben nu bij het Gentse hof van beroep een verzoekschrift ingediend om de bouw van de gevangenis in Beveren, die het Meccanotracé onmogelijk zou maken, meteen stop te zetten.

(vjb)
Het Nieuwsblad 13-04-2012
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=583OMU39

Tags: