Ombudsman geeft stRaten-generaal gelijk

kade rechteroever

Beveren

Ombudsman geeft stRaten-generaal gelijk

De Vlaamse ombudsman tikt minister Hilde Crevits op de vingers en geeft het actiecomité stRaten-generaal gelijk met haar klacht over onbehoorlijk bestuur bij de bij de behandeling van het Meccanotracé als alternatief voor de geplande Oosterweelverbinding.

De klacht werd ingediend op 4 juli en gisteren maakte de Vlaamse ombudsman zijn beoordeling bekend. "We krijgen gelijk", reageren Manu Claeys en Peter Verhaeghe tevreden.

"De minister is volgens de ombudsman 'onvoldoende zorgzaam' omgegaan met onze vragen over het alternatieve Meccanotracé. Ook de ombudsnormen 'deugdelijke correspondentie' en 'redelijke behandeltermijn' zijn geschonden.

" De ombudsman eist daarom nu eindelijk 'klare taal' van de minister en de regering. "Voor ons betekent dit dat de Vlaamse regering moet ophouden met haar pogingen om ons met een kluitje het riet in te sturen of rond de pot te draaien. We vragen om eindelijk eens het debat te voeren op een volwassen manier en deugdelijke argumenten aan te brengen."

De Vlaamse Ombudsdienst beveelt de overheid aan om tegen midden oktober, bij de eerstvolgende voortgangsrapportage van de commissie Mobiliteit, klare taal te spreken.

(PKM)

Het Laatste Nieuws Waasland 16-09-2011 pag. 19

Tags: