Onder het laagje vernis schuilt een duidelijke keuze voor autoverkeer.

kade rechteroever

~ Beleidsnota mobiliteit ~

Samenvatting: onder het laagje vernis schuilt een duidelijke keuze voor autoverkeer

“Ik wil de wagengebruiker niet afraden om zijn wagen te gebruiken, maar ik wil wel waardige, veilige en betrouwbare alternatieven aanbieden.” Het is een slagzin die de beleidsnota mobiliteit van minister Weyts goed typeert.

Weyts laat alles over aan individuele keuzes en houdt zich op die manier ver af van een sturend beleid, dat maatschappelijke problemen van ons mobiliteitsmodel structureel aanpakt.

De nota blijft onduidelijk over de manier waarop het openbaar vervoer moet besparen. Hij voorziet ingrepen voor meer fietsverkeer en sturende kilometerheffingen; maar dat alles verbleekt bij de duidelijk (investerings)keuzes voor meer en betere wegeninfrastructuur.

Wie de economische kost van de vele files, de ontwrichtende effecten van stijgende broeikasgasemissies in transport en de gezondheidsklachten door luchtvervuiling beschouwt, kan de politieke keuze om het mobiliteitsgedrag niét expliciet richting duurzaamheid te sturen, als schuldig verzuim zien.

Bovendien kijkt de beleidsnota enkel vanuit veiligheid en doorstroming naar het Vlaamse mobiliteitsbeleid.

Iedere concrete verwijzing naar of maatregel voor de dalingen in broeikasgasemissies of luchtvervuiling ontbreekt.

Deze regering wil een efficiënte en minder verkokerde Vlaamse overheid. Het ontbreken van een verband tussen de milieuproblematiek en het mobiliteitsbeleid zorgt hierbij wel voor een erg valse start.

Erik Grietens Mathias Bienstman

Nieuwsbrief Bond Beter Leefmilieu, Nr. 389 - Evaluatie Vlaamse beleidsnota's (Beleidsb@BBeL) http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/820/15427

Tags: