Onderzoek in Hong Kong herbevestigt chronische effecten van luchtvervuiling op longfunctie kinderen

kade rechteroever

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat luchtvervuiling veroorzaakt door verkeer leidt tot luchtweg- en bloedvataandoeningen bij volwassenen en ouderen met het verlies aan gezonde levensjaren. Vroeger sterven dus.

Deze resultaten zijn opnieuw bevestigd in een studie bij 3.168 kinderen in Hongkong.

Prof. Brunekreef (NL) stelde dit reeds vast in 1979 in Wageningen (Nederland) en hamert hierop sinds 1997 in 'Air Pollution from Truck Traffic and Lung Function in Children Living near Motorways'.

Prof Gauderman (USA) doet hetzelfde sinds 2007: verkeersgerelateerde luchtvervuiling bleek de normale groei en ontwikkeling van opgroeiende jongeren af te remmen, afhankelijk van de afstand van de bron (autosnelwegen) tot en met 1.500 meter. Begin 2007 publiceerden Gauderman e.a. het baanbrekende artikel ‘Effect of exposure to traffic on lung development from 10 to 18 years of age: a cohort study’ in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet 369 (17 februari 2007, pp.571-577). In een grootschalig epidemiologisch onderzoek had het team 3677 kinderen acht jaar lang gevolgd. Bij kinderen die wonen in een zone binnen 500 meter afstand van een drukke snelweg werd, onafhankelijk van de achtergrondconcentraties, een betekenisvol negatief en onomkeerbaar effect op de longontwikkeling vastgesteld. Deze kinderen hadden een kleinere longcapaciteit dan kinderen die wonen op 1000 meter afstand.

 

Dat dit leidt tot een levenslange zwakkere longfunctie wordt door dit nieuwe onderzoek in Hongkong herbevestigd.
De longwerking  werd hier bepaald via het meten van het totale longvolume én de snelheid van uitademing.
In  het  onderzoek waren alle andere oorzaken van slechte longwerking uitgesloten.


Resultaat:
de longsterkte van kinderen die leefden in zones met veel luchtvervuiling bleek 3 tot 8 % lager dan bij kinderen met minder luchtvervuiling. Zo wordt niet enkel de ademhalingscapaciteit aangetast maar ook het hart: met zwakkere longen moet het hart harder pompen, waardoor de gezondheid levenslang gehypothekeerd wordt.
Tussen 1997 en 2012 werd er zo al een bibliotheek vol geschreven.

 

Nu is het aan de beleidsmakers om hiermee rekening te houden. Dit niet doen zou men als schuldig verzuim kunnen beschouwen. Of als een vorm van institutionele mishandeling (een term gebruikt door Prof. Adriaenssens in zijn voordracht over kinderarmoede).

15-12-2012
De studie in China:

http://adc.bmj.com/content/early/2012/12/11/archdischild-2011-301541.abstract?papetoc 

Tags: