Ontbossing in Vlaanderen gaat door

kade rechteroever

Vierde podium Werchter kan voorlopig niet

De plannen van Rock Werchter om een vierde podium te bouwen, dreigen in het water te vallen. Voor die bouw moet 2,5 hectare ontbost worden. Maar dan moet elders nieuw bos worden aangeplant, en het is moeilijk plaats te vinden.

Het ruimtelijke ordeningsplan voor de festivalweide dat de Vlaams-Brabantse provincieraad vorig jaar goedkeurde, maakt de vermelde ontbossing mogelijk. Maar Bart Van Der Aa van het Agentschap Natuur en Bos Vlaams-Brabant stelt dat zijn dienst hiervoor slechts een vergunning zal afleveren, indien de organisator een sluitend voorstel op tafel legt met een compenserende bosaanplanting elders.

Nochtans kondigde Schueremans begin juni aan dat het vierde podium een feit zal zijn. Bovendien dreigde hij er eerder mee Werchter voor het Limburgse Brustem te zullen verlaten. Tussen 2006 en 2012 werd voor de uitbouw van het festival reeds circa drie hectare bos gekapt. Volgens Van Der Aa duurde het even voor de compenserende aanplantingen aangevat werden. Een deel zou nu gerealiseerd zijn.

Ontbossing

Maar nu stelt zich dus een nieuw probleem. Volgens provinciegedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Julien Dekeyser (VLD) kan er geen vierde podium komen zolang een compensatie uitblijft. "Ik vermoed dat dit de organisatie voor zware problemen stelt. Ook voor de overheid is het zeer moeilijk om nieuwe locaties voor bosaanplantingen te vinden", zegt Van Der Aa.

Het 'Agentschap Natuur en Bos' (ANB), dat voor de aankoop van bossen bevoegd is, stuit daarbij geregeld op problemen. Zo waren de kredieten voor de aankoop van bossen volgens Vlaams parlementslid Dirk Peeters (Groen) nog nooit zo laag. "Sinds de Vlaamse begrotingscontrole van 2013 moet het ANB het met drie miljoen euro minder doen. Nooit werden er minder bossen aangekocht. Bovendien betaalt het Agentschap door nalatigheid heel wat interest op de aankopen. De ontbossing van Vlaanderen gaat ondertussen door."

292 voetbalvelden

Zo werd in 2012 195 hectare aan Vlaamse bossen gekapt. Dat zijn ongeveer 292 voetbalvelden. Met 13 procent van het totale landoppervlak dat uit bos bestaat, doen in Europa enkel Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk slechter. Voor elk gerooid bos moet de 'ontbosser' elders minstens evenveel bos aanleggen, of een bijdrage in het 'boscompensatiefonds' storten. 71 procent van de gecompenseerde oppervlakte werd in 2012 financieel gecompenseerd.

'Ontbossers' kiezen dus vaker voor een financiële vergoeding dan voor de aanplanting van bomen.
Daardoor zit in het fonds momenteel 3,7 miljoen euro.  Daaruit kunnen provincies en gemeenten middelen aanvragen om bebossingsprojecten op te zetten. Al blijft het moeilijk nieuwe locaties voor aanplantingen te vinden.

zie ook:

12.000 hectare bedrijventerreinen staan leeg!

Opnieuw bos verdwenen in Vlaanderen

PHILIP GALLASZ
De Morgen 03-07-2013 pag. 10

Tags: