Ontwerp plan-MER - advies van Stad Antwerpen

kade rechteroever

nvdr: wat ons opvalt is dat de externe communicatie door schepen Koen Kennis (+ het navenante collegebesluit) niet meteen de vertaling is van de inhoud van het stadsadvies. Vreemd dat men op basis van dergelijk advies de suggestie van gunstig advies kan meegeven. De vraag stelt zich zelfs in alle pertinentie of de dubbele pet van Koen Kennis niet bepalend is geweest voor het stadsadvies? Koen Kennis is nl. én beheerder bij de N.V. BAM én schepen van mobiliteit van Antwerpen.

Het advies van de stad Antwerpen (niet van het college!)  is best wel grondig en behoorlijk, ook zij maken melding van grote foutenlast. Enkel bij Algemene vaststellingenen en opmerkingen blz. 5-8 lijkt het of Koen Kennis de pen heeft vastgehouden.

Verderop zijn er heel wat degelijke passages. Dit advies is ook sterk in de focus op milderende maatregelen en de wijze waarop dat is uitgewerkt.
Om het onevenwicht in vergelijking impact van bepaalde groengebieden in ontwerp-MER Oosterweel aan te tonen, zie volgende passage uit het advies van de stad Antwerpen:

 

 

Aangezien het advies van het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van het ontwerp plan-MER Oosterweel 55 bladzijden telt, kan u het hier raadplegen: het advies van Stad Antwerpen.

 

nvdr: wordt vervolgd...

de overige adviezen, deelrapporten en doorrekeningen van het ontwerp plan-MER kan u vinden op http://www.ademloos.be/mer

Tags: