Onze lucht was nooit zo slecht: CO2-vervuiling overschrijdt historische grens

kade rechteroever

Nooit hing er meer CO2 in de lucht dan nu. De historische grens van 400 deeltjes CO2 per miljoen is overschreden en wellicht zullen de recordwaarden in de komende weken nog stijgen.

Dat blijkt uit de Keelingcurve, gebaseerd op een meetpunt in Mauna Loa op Hawaï. Dat meetpunt, ver weg van de grote industriële vervuiling, geldt als de referentie voor de algemene luchtkwaliteit op onze aarde.

'Ik had de curve al enkele dagen in de gaten omdat de waarden snel aan het stijgen waren. Gisteren is ze dan over de historische grens van 400 deeltjes per miljoen (ppm) gegaan,' zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. 'Dat lijkt niet veel, maar is het wel.'

 

Stijgend

Peeters legt uit: 'De CO2-concentraties gaan elk jaar op en af. Ze liggen logischerwijs hoger in de winter en lager in de zomer, want dan filteren de bomen de koolstofdioxide uit de lucht. De voorbije 800.000 jaar lag het jaargemiddelde tussen de 180 en de 280 ppm. Dat weten we enerzijds dankzij de Keelingcurve (sinds 1958, nvdr.) en anderzijds dankzij ijsboringen. Binnen die marge heeft het klimaat altijd gevarieerd.'

'Sinds de industriële revolutie is dat gemiddelde echter voortdurend blijven stijgen, vooral als gevolg van de verbranding van aardolie en steenkool.'

 

The Keeling Curve van de voorbije 800.000 jaar

The Keeling Curve van de voorbije 800.000 jaar

 

Record

Vorig jaar werd de grens van 400 ppm voor het eerst overschreden, maar dat gebeurde toen pas eind april. De meting van 401,62 ppm gisteren is bovendien een record.

Peeters: 'Dit jaar wordt het alarmpeil dus meer dan een maand vroeger overschreden dan vorig jaar. Wellicht zullen die recordwaarden in de komende weken nog stijgen'.

Tweet van Jean-Pascal van Ypersele, vicepresident van het VN-klimaatpanel IPCC:

Klimaat

Peeters benadrukt het verschil met het smogalarm dat sinds gisteren van kracht is. 'Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de CO2-concentraties in de lucht zullen afnemen. Het fijn stof verdwijnt morgen als de wind van richting verandert, maar de CO2 niet.'

Een en ander zal wellicht zijn gevolgen hebben voor het klimaat, aldus Peeters. 'Die effecten merk je niet meteen, daar zit vertraging op, maar de link is er wel. Hiervan krijgen we de rekening gepresenteerd.'

 

Op de website van de Keelingcurve kan u zelf de CO2-waarden bekijken per week, maand, jaar of zelfs van de voorbije 800.000 jaar.

Kevin Van der Auwera
Knack 14-03-2014
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/onze-lucht-was-nooit-zo-slecht-co2-vervuiling-overschrijdt-historische-grens/article-normal-133641.html

Tags: