Ook Antwerpse haven voert lage-emissiezone in

kade rechteroever

Voor wanneer de Antwerpse Ring?

Afstanden van snelwegen in Antwerpen, van donker naar lichtgrijs: 500m, 1000m, 1500m 

Er leven 95.000 mensen op minder dan de zeer ongezonde 500 meter van de Antwerpse ring.  350.000 Antwerpenaren leven op minder dan 1500 meter, de afstand tot waar negatieve gezondheidseffecten worden gemeten.

Dat het stadsbestuur van Antwerpen haar LEZ beperkt tot het gebied tussen Ring en Schelde, ondanks de acute vervuiling van heel de stad aan beide kanten van de Ring, is opmerkelijk. 


De Ring (grote curve) verwerkt 10 keer meer verkeer dan al de rest van de stad (curve uiterst links).
 

lees ook  Maakt de Lage Emissie Zone (of LEZ) de Antwerpse lucht weer goed?


 


Vervuilende wagens niet meer welkom vanaf 2020

 

Het Antwerpse Havenbedrijf wil geen vervuilende voertuigen meer in 2020 en onderzoekt de uitbreiding van de lage-emissiezone naar het stedelijk havengebied. In november begint alvast een sensibiliseringscampagne. Die loopt tot december 2017.


 “Er zijn al heel wat inspanningen geleverd. Dat is gebleken uit onze tweejaarlijkse duurzaamheidsverslaggeving”, zegt Annik Dirkx, woordvoerster van het Antwerpse Havenbedrijf. “Steeds meer en meer wagens die in het havengebied rondrijden, halen nu al de door Europa opgelegde normen. Met een campagne willen we de vrijwillige vergroening van het wagenpark stimuleren en willen we vooral sensibiliseren. De campagne richt zich zowel op vrachtwagenchauffeurs als op bestuurders van personenauto’s.
Vanaf 2018 volgt een analyse van de resultaten van die campagne, waarna eventueel verdere stappen genomen kunnen worden”, zegt Dirkx.
Antwerps schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) is blij met de inspanningen van het Havenbedrijf. “Dat volgt het goede voorbeeld van het stadsbestuur en steunt zo de engagementen die we zijn aangegaan binnen het klimaatactieplan”, zegt de schepen.
De stad Antwerpen voert op 1 februari 2017 de lage-emissiezone (LEZ) in. Die geldt in het gebied binnen de Singel en op Linkeroever.

Vervuilende voertuigen mogen er dan niet meer in, of alleen nog tegen betaling.

 

Haven weert vervuilend verkeer

 

Het Antwerpse Havenbedrijf onderzoekt of in 2020 de lage-emissiezone uitgebreid kan worden naar het havengebied. In november begint een campagne. “Afhankelijk van de impact daarvan beslissen we of een verplichte invoering noodzakelijk is”, klinkt het.
Vanaf 1 februari 2017 voert de stad Antwerpen de lage-emissiezone (LEZ) in het gebied binnen de Singel en op Linkeroever in. Vervuilende wagens mogen er dan niet meer in, of alleen nog tegen betaling. Het weren van vervuilende wagens moet ervoor zorgen dat de uitstoot van fijn stof en roet tegen 2020 met enkele tientallen procenten afgenomen is, waardoor de luchtkwaliteit in de binnenstad wezenlijk verbetert. Als de lage-emissiezone (LEZ) werkt, zal die op termijn worden uitgebreid naar de districten buiten de Singel.


Het Antwerpse Havenbedrijf onderzoekt of het in 2020 de LEZ ook in het havengebied kan invoeren. De LEZ heeft alleen betrekking op het wegverkeer. Voor schepen worden andere maatregels genomen. Zo betalen schepen die minder fijn stof uitstoten minder havenrechten.
Op 7 november begint het Havenbedrijf met een vergroeningscampagne, die loopt tot december 2017. Vanaf 2018 volgt een analyse van de resultaten van die campagne, waarna eventueel verdere stappen genomen kunnen worden.


“Met die campagne gaan we vooral sensibiliseren”, zegt Annik Dirkx, woordvoerster van het Havenbedrijf. “De nadruk wordt gelegd op een vrijwillige vergroening van het wagenpark, zowel vrachtwagens als personenauto's. De bestuurders bereiken we via allerlei kanalen.”
“Uit onze tweejaarlijkse duurzaamheidsverslaggeving - de laatste dateert van 2015 - is gebleken dat er al heel wat inspanningen zijn geleverd om de (vracht)vloot die zich in de haven beweegt, te vergroenen. Steeds meer en meer wagens die in het havengebied rondrijden, halen nu al de door Europa opgelegde normen”, zegt Dirkx.


Antwerps schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA), ook lid van de raad van bestuur van het Havenbedrijf, is blij met de inspanningen. “Het is erg positief dat de Antwerpse haven werk wil maken van de verduurzaming van haar grondgebied”, zegt Ait Daoud. “Het Havenbedrijf volgt het goede voorbeeld van de stad Antwerpen en levert zo een bijdrage aan de engagementen die we zijn aangegaan binnen het klimaatactieplan.”


Jan Stassijns
Gazet van Antwerpen 06-10-2016 pag. 5

Tags: