Oosterweel of een lesje in logica

kade rechteroever

Het kan niet zijn dat het alleen mij is opgevallen. Ik bedoel de recente berichtgeving over de Oosterweelverbinding.

Wat dat ding is hoef ik niet meer uit te leggen, dat hoop ik toch.

Wat lees ik namelijk in de krant? Dat om de Oosterweelverbinding te realiseren, eerst en vooral de files moeten opgelost worden of in ieder geval gereduceerd. Zo niet dreigt er een verkeersinfarct. (Gedachte terzijde: ik hou van dit metaforische taalgebruik. Als het verkeer een infarct kan hebben, is het dan niet beter om bypassen te bouwen in plaats van tunnels en bruggen?) Dat zijn die prachtige momenten van de dag waarop ik mijn krant neerleg, in de lach schiet en aan de poes die samen met mij de krant leest de zaak begin uit te leggen.

Wat ik tegen haar zei was dit. Laten we dit probleem logisch onderzoeken. Een aantal uitspraken worden naar voren geschoven waarvan men gevraagd wordt om ze te aanvaarden:

(a) Alleen door een Oosterweelverbinding kan het fileprobleem opgelost worden,

(b) Het bouwen van de Oosterweelverbinding vereist dat het fileprobleem opgelost wordt.

Tot daar gaat alles goed. Maar is het niet ongelofelijk aannemelijk om te stellen dat:

(c) Het bouwen van de Oosterweelverbinding komt vóór de Oosterweelverbinding zelf.

Maar uit (b) volgt dat:

(d) Het oplossen van het fileprobleem komt vóór het bouwen van de Oosterweelverbinding.

Dat klinkt toch ongemeen logisch.

Uit (c) en (d) kan nu besloten worden dat:

(e) Het oplossen van het fileprobleem komt vóór de Oosterweelverbinding zelf.

Maar (a) beweert juist het tegendeel want door de toevoeging ‘alleen’ zegt men dat geen ander middel dan de Oosterweelverbinding het fileprobleem kan oplossen. Dus (a) en (e) vormen een tegenspraak.

Oei, wat nu? Het antwoord is eenvoudig: een van beide moet verdwijnen. Maar dat levert twee interessante scenario’s op.

Ofwel houden we vast aan (a) en ontkennen we (e), wat betekent dat de bouw van Oosterweelverbinding niet kan doorgaan, want zo’n infarct zal dodelijk zijn.

Ofwel houden we vast aan (e) en ontkennen we (a) maar dan is de Oosterweelverbinding niet meer nodig want er zijn alternatieven om het fileprobleem op te lossen. Dus in beide gevallen komen we tot dezelfde conclusie: de Oosterweelverbinding is niet nodig of onmogelijk. Hoe dan ook, ze hoeft niet te bestaan.

Zo, al zeg ik het zelf, ik ben bijzonder blij en opgetogen door mijn logische vakkennis dit netelig dossier eenvoudig opgelost te hebben.

Nog iemand een probleem? Accijnzen op tabak bijvoorbeeld?

 

JEAN PAUL VAN BENDEGEM IS FILOSOOF EN WISKUNDIGE
De Standaard 11-01-2017
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170111_02668510

Tags: