Oosterweel: het bochtige rekenwerk van Peeters

kade rechteroever

Minister-president Kris Peeters was formeel op 19 februari. 'Mensen vragen zich terecht af wat het mobiliteitsplan voor Antwerpen hen zal kosten. Ook op dat vlak is het Oosterweeltracé de beste optie.' Vreemd gerekend, want uit documenten blijkt nu dat de alternatieven minder kosten dan werd aangekondigd.Meccano: 3,196 miljard euro en niet 3,365 miljard euro
Oosterweel-Noord: 2,135 miljard euro en niet 2,248 miljard euro
WAT AL GEWETEN WAS:
BAM-tracé: 3,018 miljard euro (keuze van Vlaamse regering)

De Vlaamse regering beweert al  maanden dat het BAM-tracé voor  Antwerpen 300 miljoen euro goedkoper is dan Meccano. "De  keuze voor het Oosterweeltracé (de  publieksnaam voor het BAM-tracé,  ADB) is de juiste keuze voor de  mobiliteit, voor de veiligheid, voor  de leefbaarheid én voor ons  budget", zei Vlaams ministerpresident  Kris Peeters (CD&V)  tijdens de plenaire vergadering van  19 februari 2014.

"Mensen vragen zich terecht af wat  het hun zal kosten. Wel, ook op dat  vlak is het Oosterweeltracé het  beste."
De regering baseert zich daarvoor  op een financiële analyse die in  opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) werd gemaakt door het onderzoeksbureau Arcadis. De studie werd eind 2013 opgeleverd, maar werd tot nu toe halsstarrig afgeschermd voor het parlement. Na lobbywerk van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), en op basis van de openbaarheid van bestuur, kon Groen-parlementslid Björn Rzoska het rapport onder een strikte geheimhoudingsclausule inkijken. Die clausule doorbreekt hij nu bewust.

De reden is simpel: terwijl bij Oosterweel een marge van 15 procent wordt bijgeteld voor 'niet in te schatten bouwkosten', is dat bij Meccano en Oosterweel-Noord 20 procent. Waardoor beide alternatieven een prijshandicap van 5 procent hebben. In het geval van Meccano komt dat neer op een meerprijs van 170 miljoen euro. Neem die meerkost weg en het prijsverschil met Oosterweel wordt miniem.
Bovendien is alleen de prijs van Oosterweel grondig berekend. "Als de Vlaamse regering bepaalde alternatieven - naast het Oosterweeltracé - als kansrijk beschouwt, moeten die opnieuw berekend worden op een gelijkwaardig niveau", geven de specialisten zelf aan in hun aanbevelingen. "Bij de alternatieven hebben we vele aannames gemaakt die in lijn liggen met de gemaakte keuzes in het voorkeursalternatief, maar niet getoetst kunnen worden op tekeningen en documenten."

Puur bedrog
Dat is een belangrijke kanttekening die nog nooit is gemaakt. Ook niet toen de prijzen werden meegenomen in de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) van het project, die mee aan de basis ligt voor de keuze voor Oosterweel. "Dit rapport bewijst dat de Vlaamse regering nooit serieus heeft nagedacht over een alternatief voor Oosterweel. Bovendien wordt het spel niet eerlijk gespeeld. De regering staaft haar keuze voor Oosterweel met valse argumenten. Dat is puur bedrog", zegt Rzoska. Het parlementslid van Groen riskeert een serieuze sanctie omdat hij de geheimhouding heeft geschonden. Mogelijk moet hij een deel van zijn wedde afstaan.

Rzoska: "Als ik hiervoor wordt gestraft, dan is dat maar zo. De burger heeft recht op deze informatie." Morgen valt een cruciale mijlpaal in het Oosterweeldossier. Zonder ongelukken zal de Vlaamse ministerraad dan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedkeuren.
Vandaag wordt Arcadis verwacht in de Vlaamse commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.
Het is afwachten in hoeverre het in detail zal treden over de cijfers.

ANN DE BOECK
De Morgen donderdag 03-04-2014 pag. 1
 

Tags: