'Oosterweel onmogelijk door gevangenis Beveren'

kade rechteroever

ANTWERPEN/BEVEREN - Volgens de actiegroep Straten-generaal zal de Oosterweelverbinding niet kunnen gebouwd worden als de gevangenis in Beveren er komt. 'Wij moeten toch geen rekening houden met een plan getekend door enkele burgers', luidt het op het kabinet van staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V).

 

Vorige week had Straten-generaal een gesprek met de directeur-generaal van het kabinet van de Europese commissaris voor Milieu naar aanleiding van de bouw van de gevangenis pal op het Meccano-tracé, het alternatief wegenplan van de actiegroep voor de Oosterweelverbinding.

'We gingen naar Europa met de idee dat het Meccano-tracé ten dode zou opgeschreven zijn', zegt Manu Claeys van Straten-generaal. 'Maar de directeur-generaal liet ons weten dat volgens de Europese regelgeving twee alternatieven moeten onderzocht worden voor Oosterweel. Omdat het milieueffectenrapport cel Meccano heeft uitgeroepen tot een van de twee alternatieven, is ook de Oosterweelverbinding in gevaar. De Europese Investeringsbank zal dan ook de toegezegde lening van 700miljoen intrekken. Zo komt het dure project helemaal in de financiële moeilijkheden.'

Straten-generaal ziet dan ook moedwil in het feit dat staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten de gevangenis geen 48 meter wil opschuiven om plaats te maken voor het Meccano-tracé. 'Het tracé verplaatsen kan niet, want dan zijn er onteigeningen nodig', zegt Claeys. 'Bovendien vragen wij al twee jaar om de gevangenis op te schuiven. Dat kost niets en je verliest hooguit een hondertal dagen voor een nieuwe bouwaanvraag.'

Volgens Verherstraeten ligt dat wel even anders. 'Op 20 november 2009 is de Vlaamse regering akkoord gegaan om op de huidige site een gevangenis te bouwen toen er nog geen sprake was van het Meccano-tracé. De precieze locatie is er weliswaar later pas gekomen, maar het volledige vergunningstraject doorlopen. Het is toch niet aan ons om rekening te houden met de plannen van enkele burgers' luidt het op zijn kabinet.

'Als we de gevangenis zouden opschuiven kost ons dit 2,5 tot 4 jaar om de hele procedure opnieuw te doorlopen. Er zou ook een nieuwe procedure op gang moeten gebracht worden voor de financiering van het project, er zouden nieuwe percelen moeten worden aangekocht en ook dat kost tijd en geld, er moet een nieuw archeologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd omdat er waardevolle voorwerpen zijn terug gevonden in de buurt en ook de nutsmaatschappijen zouden opnieuw moeten beginnen.'

Straten-generaal krijgt volgende maand een verslag van de vergadering met het Europese kabinet Milieu en zal dan een formele klacht indienen bij de Europese Commissie. De actiegroep zal ook enkele rechtszaken inspannen in België.

Vincent Verbruggen
Het Nieuwsblad 28-03-2012
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=UA3O1O77

 

 

Best oplossing zoeken
Dave Sinardet politicoloog

ANTWERPEN - Politicoloog Dave Sinardet denkt dat de Vlaamse regering best een oplossing zoekt voor dit nieuw probleem. ‘De milieueffectenrapportcel heeft op een doorlichting in november het Meccano-tracé voorlopig uitgeroepen tot een van de tracés dat nader onderzocht zal worden. Pas volgende maand valt er een definitieve beslissing. Maar het zou wel vreemd zijn, mocht het tracé uiteindelijk niet als alternatief wordt genomineerd.

Uit verschillende hoeken valt te horen dat het verlenen van vergunningen door Vlaanderen voor het bouwen van een gevangenis net op de plek waar het Meccano-tracé ligt doorgestoken kaart is.

Als wat Straten-generaal beweert officieel gemaakt wordt door Europa heeft de Vlaamse regering wel een probleem en zal een oplossing moeten gevonden worden. Dat het wat burgers zijn die iets op een kaart getekend hebben, vind ik wel een krasse uitspraak van het kabinet-Verherstraeten. Het Meccano-tracé heeft een politiek en maatschappelijk draagvlak en wordt door enkele mobiliteitsexperten beschouwd als superieur aan het compromis van de Vlaamse regering.'

vvb
Het Nieuwsblad 28-03-2012
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=823O1VG1

Tags: