Oosterweel - "Vastleggen GRUP brengt volgende regering in problemen" (stRaten-generaal)

kade rechteroever

StRaten-generaal betreurt dat de Vlaamse regering vrijdag het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding voorlopig heeft vastgelegd. Volgens de Antwerpse actiegroep kan het niet dat de donderdag door het Vlaams Verkeerscentrum gepresenteerde doorrekening van het Meccanotracé met gedifferentieerde tolheffing niet binnen de MER-procedure en door de bevoegde dienst gebeurde. "De Vlaamse regering werkt de volgende regering in nesten", aldus stRaten-generaal, dat bovendien stelt dat ook de luchtkwaliteit en geluidsimpact voor dat specifieke Meccanoscenario nog berekend moeten worden.

Het Vlaams Verkeerscentrum meldde donderdag aan het Vlaams Parlement dat de kwalitatieve evaluatie van Meccano die in het MER-rapport was gemaakt, overeind blijft na nieuwe, gedetailleerde verkeersberekeningen. StRaten-generaal ziet echter een onoverkomelijk juridischprobleem met de gang van zaken. "De herberekeningen moeten gebeuren binnen de plan-MER-procedure en niet politiek besteld worden na de procedure om ze daags voor de regeringsbeslissing over het ontwerp-GRUP op een drafje aan het Vlaams Parlement voor te leggen", klinkt het vrijdag in een persbericht.

StRaten-generaal vindt het Meccanotracé voorts goed uit de nieuwe verkeersberekeningen komen, omdat "beide tracés nu dichter bij mekaar komen", maar tekent enig voorbehoud aan: "Het Vlaams Verkeerscentrum is de instantie die jarenlang aan de regering heeft geadviseerd om op basis van 'onderzoek' vrachtverbod aan de Kennedytunnel in te voeren en tol te heffen aan de Oosterweelverbinding."

De actiegroep wacht nu naar eigen zeggen nog op de berekeningen inzake luchtkwaliteit en geluidsimpact voor Meccano met gedifferentieerde tol. "Want dat is ten slotte waarvoor een milieueffectenrapport dient: om de effecten van de mobiliteit op de leefbaarheid in kaart te brengen", luidt het nog.
GEJ/
Bron: Belga 04-04-2014

Oplossing Antwerpse mobiliteit

 

 

Tags: