Oosterweel zet Belgische bouwsector aan het werk

kade rechteroever

 

De start van de Oosterweelwerken is goed nieuws voor de bouwsector. De BAM heeft de werken op de Linkeroever en in Zwijndrecht voor 385 miljoen euro gegund aan het consortium Rinkoniën. Die bedrijven kunnen nu voluit aan de slag gaan. Stadsbader, een van de grootste wegenbouwers van het land, neemt het gedeelte infrastructuur en techniek voor zijn rekening. De familiale bouwgroep uit Harelbeke is daarmee goed voor een opdracht van 200 miljoen euro. Het 'civiele gedeelte' van de werken, zoals de parking, wordt uitgevoerd door Artes Roegiers, Artes Depret en Cit Blaton en het Nederlandse bouwbedrijf Mobilis.

Dat is maar het begin. In 2020 starten de hoofdwerken voor de Oosterweelverbinding op de rechteroever. Oosterweel en de bijkomende budgetten voor de overkapping en de verbetering van de leefbaarheid op en rond de Ring staan voor meer dan 5 miljard euro aan investeringen voor de bouwsector gespreid over minstens vijf jaar. Ter vergelijking, het mobiliteitsbudget voor heel Vlaanderen, inclusief De Lijn, de waterwegen en de kust, bedroeg in 2018 1,58 miljard euro. De Oosterweelwerf wordt een van de allergrootste in Europa.

De strijd om de miljardencontracten kan nu beginnen. Volgens de huidige planning worden de bouw van de Scheldetunnel en de technische installaties nog eind dit jaar gegund. Volgend jaar volgen het Oosterweelknooppunt, de Royersluis, de kanaaltunnels en de R1.

Voor de bouwbedrijven wordt het een uitdaging voldoende mensen te vinden. Wegenbouwer staat in de top vier van de vacatures in de bouw.

Patrick Luyterman

 

De Tijd, 201-03-01, pag. 6

Tags: