Open brief aan dhr. Luc Luwel, voorzitter VOKA Antwerpen-Waasland

kade rechteroever

Geachte heer Luwel,

Tijdens ‘Wakker op Zondag’ op ATV deed u inzake de Oosterweelverbinding twee uitspraken die mijn wenkbrauwen deden fronsen. Samenvattend was uw stelling:

 1. Het Meccano-tracé is weliswaar beter dan het BAM-tracé maar er is geen maatschappelijk draagvlak voor;
 2. Bijgevolg, gezien de dringende nood, moeten we snel snel met het BAM-tracé aan de slag.
 3. Dit vraag uiteraard om een reactie.

  1. Het Meccano-tracé bestaat uit
   • Een korte Westelijke tangent te situeren op de grens van Zwijndrecht en Beveren waarvan de Zwijndrechtse burgemeester heeft gezegd dat hij dit de best mogelijke oplossing vond.
   • Een Noordelijke tangent met Scheldetunnel door de haven, ingeplant in het meest verkeersintensieve gebied van de haven waardoor er een optimale aansluiting wordt gerealiseerd, dit in tegenstelling tot de Oosterweelknoop die ligt aan de verkeersarme Scheldelaan. Het zijn trouwens zeer belangrijke bedrijfsleiders uit de haven die in Forum 2020 participeren en die dit goedkeuren.
   • De Oostelijke tangent die samen met de noodzakelijke spoorwegtoegang tot de haven wordt ondergronds gebracht. Op deze wijze wordt de hinder voor de omwonenden beperkt. Door toevoeging van een light rail zou er zelfs een win win situatie uit kunnen voortvloeien. De Vlaamse Regering heeft die tangent (A 102) opgenomen in de dubbelbesluit.
   • De mensen van Forum 2020 hebben met verschillende bewonersgroepen gepraat en over het algemeen was men positief. Er is dus wel een maatschappelijk draagvlak dat er niet is voor het BAM-tracé dat niet alleen duidelijk afgekeurd werd door de bevolking via een geldige volksraadpleging maar ook de de Antwerpse GECORO waar uw VOKA-vertegenwoordiger mee tegen het BAM-tracé stemde.
  2. Snel snel het BAM-tracé realiseren is er niet meer bij. Een hele procedure van openbaar onderzoek moet opnieuw gevolgd worden, met opmaak van een MER. Bovendien heeft het Leuvense studiebureau TML het BAM-tracé als economisch en financieel onrendabel bestemd, en meer onrendabel dan de Meccano die, in tegenstelling tot het BAM-tracé, een goede oplossing op het vlak van mobiliteit blijkt te zijn. Men suggereert eerder iets te doen met elektronische tolheffing en het promoten van de Liefkenshoektunnel als alternatief. Dit kan snel gerealiseerd worden. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven zou u naar zo’n argumentatie toch oren moeten hebben. Het is hetzelfde alsof een bedrijf, geconfronteerd met bottle necks in haar supply chain zou worden aanbevolen een dure investering te doen in een milieuvervuilende installatie waarvan het rendement ondermaats is, terwijl met enkele kleine productieverschuivingen en wat telematica onmiddellijk een aantal problemen worden opgelost. Ik neem aan dat u zoiets niet zou voorstellen en begrijp niet waarom u de Vlaamse belastingbetaler wel met een dergelijke absurde investering wil opzadelen.

  Kan het zijn dat u uw vrienden van Noriant, een groep internationale vermaarde topbedrijven die wereldwijd projecten realiseren, een plezier wil doen? Men dient zich wel te realiseren dat die bedrijven een goed gevuld orderboekje hebben. Daar komt bovendien bij dat er in de Belgische bouwsector een dramatisch tekort aan goed geschoold personeel is. Onderaannemers zoeken meer en meer personeel uit het buitenland. Sommige aannemers hebben zoveel werven lopen dat de snelheid van uitvoering navenant is. Een schrijnend voorbeeld is de Carnotstraat waar, tot groot verlies van de winkeliers en tot grote ergernis van bewoners en passanten, niet alleen de winterproblemen maar ook de traagheid van werken al tot grote achterstand op het schema hebben geleid. Merken we op dat ARUP/SUM in haar eerste rapport er al had voor gewaarschuwd dat precies de ingewikkeldheid van het BAM-tracé met de Lange Wapper ertoe leidt dat men enorm moet nakijken dat tijdsschema’s worden gehaald. Tunnelbouw is veel eenvoudiger, en tunnels boren gaat aan een vast ritme eens de boorkop aan het werk is. Kortom Noriant heeft dit BAM-project niet onmiddellijk nodig en snel zal het zeker niet gaan.

  Wie wel baat heeft bij de uitvoering van het BAM-tracé zijn politici die vrezen voor gezichtsverlies en aandeelhouders bij de Noriant-bedrijven die door een extra order hun aandeel misschien nog in waarde zien stijgen. Maar is het sop hier de kool nog langer waard en wordt het niet de hoogste tijd dat het algemeen belang en het gezond verstand hier eens voorrang zouden krijgen?

  Ivan Derycke

  Ademloze Antwerpenaar

Tags: