Open VLD : Waarop wachtte de N-VA ?

kade rechteroever

10/04/2014) Eén van de speerpunten van het N-VA-verkiezingsprogramma bestaat uit een aangepast strafuitvoeringsbeleid, waarbij de nadruk komt te liggen op meer gevangenissen. Voormalig Vlaams ruimtelijk ordeningsminister Dirk Van Mechelen is alvast niet onder de indruk van de verkiezingsbelofte. Philippe Muyters had als minister van Ruimtelijke Ordening alle instrumenten in handen om de bouw van nieuwe gevangenissen mogelijk te maken. De resultaten zijn wel zeer miniem. Alleen voor de gevangenis van Beveren werden de nodige ruimtelijke stappen gezet, omdat dit paste in de strategie om het Meccano-tracé af te voeren.

Nadat Annemie Turtelboom als minister van Justitie haar belofte heeft waargemaakt om opgelegde straffen ook effectief te laten uitvoeren, moest de N-VA op zoek naar een andere strategie. Nu heet het dat het systeem van de enkelbanden die in grote mate verantwoordelijk zijn voor de strafuitvoering niet zou deugen. Op basis van één hypothetisch voorbeeld wordt de ganse strategie aan de kant geschoven”, zegt de running mate van Annemie Turtelboom op de Antwerpse Kamerlijst.

 “Nu heet het dat de bouw van nieuwe gevangenissen de toveroplossing zal worden. Veel ongeloofwaardiger kan het toch allemaal niet worden. Waarom heeft de N-VA daar de afgelopen 5 jaar dan niet meer werk van gemaakt? Ze had nochtans met Philippe Muyters als minister van Ruimtelijke Ordening de man aan het stuur die een en ander kon realiseren. In de praktijk is er ook hier, zoals met elk ander groot infrastructuurproject, de afgelopen 5 jaar nauwelijks vooruitgang geboekt”, gaat Van Mechelen verder.

 “Alleen voor de gevangenis van Beveren werd een uitzondering gemaakt, omdat dit in het kraam van de Vlaamse Regering paste om het Meccano-tracé minder aantrekkelijk te maken. Maar alle andere projecten, zoals Dendermonde, Brugge,... verzandden in het kluwen van de Vlaamse regelneverij. Met GRUP’s die vernietigd werden, bouwvergunningen die worden aangevochten bij de Raad van State en ga zo maar door. En nu, toevallig in de aanloop van de verkiezingen zou dat allemaal veranderen en zouden er op korte termijn gevangenissen worden gebouwd. Wie gelooft die mensen nog?”, aldus Van Mechelen.

 “Het zal mij benieuwen op welke plaatsen Bart De Wever deze gevangenissen dan wel ziet en hoe hij de bouw ervan gaat financieren. Eerst overal verkondigen dat voor de federale overheid de zogenaamde Moesen-norm zal worden gehanteerd en dat het budget van de federale begroting niet mag stijgen en naderhand komen vertellen dat er verschillende nieuwe gevangenissen zullen bijkomen. Men mag mij eens komen uitleggen hoe men dat allemaal zal betalen?,” besluit de voormalige begrotingsminister.
 

VOOR MEER INFORMATIE
 
Dirk Van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld
Politics 10-04-2014
http://www.politics.be/persmededelingen/38475/

Tags: