"Oplossing nodig voor verkeersstromen"

kade rechteroever

OPPOSITIE
"De oorzaken van fijn stof moeten vooral gezocht worden in het verkeer en de industrie", stelt Guido Weyns (sp.a) vast. "Het getwijfel om aan de verkeersstromen iets te doen, maakt het probleem alleen maar groter. Het verkeer op de E17 voor de gemeentegrens afleiden via het Meccano-traject geniet hierbij de voorkeur."

Ook N-VA vindt dat de oorzaak van fijn stof bij de bron kan worden aangepakt. "Op gemeentelijk niveau is er naast een controlerende rol van de milieuwetgeving een belangrijke sensibiliserende taak, om gezinnen te overtuigen om te kiezen voor milieuvriendelijkere verwarmingsinstallaties en om hun mobiliteitsgedrag aan te passen. Investeren in openbaar vervoer beperkt het autogebruik", zegt Guy Carpentier (N-VA).

Vlaams Belang vindt dat er geen bouwvergunningen meer mogen worden uitgereikt binnen te korte afstand van snelwegen. "Het openbaar vervoer tussen Burcht en Zwijndrecht moet ook uitgebreid worden en kmo-zones horen niet thuis vlak naast woonzones", zegt Tine Heyrman (VB).

(PKM)
Het Laatste Nieuws Waasland 26-09-2012 pag. 21

 

Tags: