“Overkap nú die Antwerpse Ring”

kade rechteroever

Vier over zeven: Vier mensen uit een panel van wijzen vertellen welk nieuws hen deze week geraakt heeft. 
 

ANNICK RUYTS VRT-REPORTER - ANTWERPEN 

 Tot mijn ontsteltenis heb ik vernomen dat de Vlaamse regering de Antwerpse Ring maar misschien zal overkappen. Niet nu, maar ooit, op langere termijn. Pardon, gaan we zoveel geld investeren in een project dat pas op langere termijn leefbaar zal zijn voor de omwonenden? Overkap die Ring dan toch meteen. Deze uitspraken lijken me niet meer of niet minder dan een doekje voor het bloeden.
 

 Hierin bewijst de Vlaamse regering opnieuw dat leefomgeving en milieu niet tot haar prioriteiten behoren. En helaas heb ik deze week moeten vaststellen naar aanleiding van het nieuwe Living Planet Rapport van WWF dat de mensheid in het algemeen er niet echt van wakker ligt dat we de planeet kapotmaken. We zijn er blijkbaar in geslaagd om in veertig jaar tijd de helft van de diersoorten te laten uitsterven.

En we gaan rustig verder... De voorbije veertig jaar is 52 procent van de biodiversiteit verdwenen. Aaibare dieren zoals neushoorns of panters schijnen ons wel te raken, insecten, bijen, vissen veel minder. Ik kan echt niet begrijpen dat we ons hier niet meer om bekommeren. Zeker niet omdat we middelen en mogelijkheden zat hebben om het op een andere manier te fixen.

Neen, die salade niçoise kunnen we niet missen. Jammer dat de tonijn bijna is uitgeroeid, maar zonder gaat niet. Maar stel dat de helft van de dieren in de Antwerpse Zoo eraan zou gaan, dan zouden we wél diep verontwaardigd zijn.

Vreselijk jammer dat mensen zich er niet van bewust zijn dat de gezondheidstoestand van het milieu geen ver-van-mijn-bed-show is, maar dat het op termijn direct zal ingrijpen in ons leven.

Hoge tijd dus dat ook onze lokale overheden die signalen geven. Met andere woorden: overkap nú die Antwerpse Ring.

 

“Burgers geen prioriteit in besparingsplannen”

SAMIRA AZABAR ACTIVISTE - ANTWERPEN 
 
Ik maak me grote zorgen over de zware besparingen die vooral het middenveld boven het hoofd hangen. Ja, natuurlijk het hele land moet besparen, akkoord, maar toch zijn het net die sectoren waarin in het belang van een goede samenleving juist meer moeten worden geïnvesteerd, die worden getroffen. De sociale sector, de cultuursector, het onderwijs, alle drie moeten ze zwaar inleveren.
 

Maar ik zie dat de grote ondernemingen buiten schot blijven. De logica die de overheid hierin hanteert, verontrust mij ten zeerste. Waarom zijn andere opties, zoals bijvoorbeeld de vermogensbelasting, nog niet onderzocht, laat staan besproken? Een doorsnee gezin betaalt in verhouding meer belastingen dan de grote bedrijven, maar daaraan wordt niet geraakt.

Ik hoor alleen bezorgdheid over investeringen in onze economie, wat uiteraard ook terecht is, maar als alleen daarop de focus wordt gelegd, komen we in een samenleving terecht die alleen nog maar ten dienste staat van die economie. Deze week zijn de studenten op straat gekomen tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Op vlak van gelijke kansen in het onderwijs is België in Europa de slechtste leerling van de klas. Door een verhoging van het inschrijvingsgeld zal die ongelijkheid alleen nog toenemen. Maar daarover maakt onze overheid zich duidelijk geen zorgen.
 

Uit het hele besparingsplaatje blijkt dat de belangen van de burgers geen prioriteit zijn, en dat is verontsrustend. Nochtans zijn het recht op een waardig inkomen, het recht op onderwijs, het recht op een waardig dak boven je hoofd, geen luxe-artikelen, maar basisrechten voor iedereen.
 

Met deze regering en dit besparingsplan zal België als welvaartsland er niet meer in slagen die basisrechten aan haar burgers te garanderen.

Karin Vanheusden
Gazet van Antwerpen 04-10-2014 pag. 25

Tags: