'Overkappen kan niet op het Oosterweeltracé'

kade rechteroever

Is de volledige overkapping van de Antwerpse Ring te combineren met de Oosterweelverbinding? Die vraag stelde de regering enkele maanden geleden aan Ringland. Gisteren kwam het antwoord: nee dus.

Antwerpen Ringland heeft de vraag van de Vlaamse regering de voorbije maanden vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. Enerzijds: wat moet er eventueel veranderen aan het concept van Ringland om compatibel te worden met Oosterweel? En anderzijds: wat moet er veranderen aan Oosterweel om de volledige overkapping van de Ring met een scheiding van doorgaand en lokaal verkeer mogelijk te maken?

In beide oefeningen is het resultaat negatief.

'De volledige overkapping is perfect te combineren met een bijkomende Scheldekruising, maar dan moet die meer naar het noorden liggen dan Oosterweel', zegt Peter Vermeulen van Ringland. 'Vooral het aansluitingscomplex van de Hollandse Knoop in Borgerhout en de Oosterweelknoop bij de Hogere Zeevaartschool zijn buiten alle proporties. Het zijn verloren ontwerpen, in dezelfde categorie als de Lange Wapper en de beruchte paperclip.'

Herstructurering noodzakelijk

Vermeulen ziet ook niets in het nieuwe plan van de stad om de Ring in stukjes te overkappen. 'Met een paar dekseltjes op de Ring gaan we er niet komen', zegt hij. 'Daarmee los je de kern van het probleem niet op. En dat is de scheiding van doorgaand en lokaal verkeer. De herstructurering van de Ring moet absoluut voorrang krijgen op de bijkomende Scheldekruising. Die biedt namelijk geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen tussen de E19 en de E313/E34 en voor de Kennedytunnel. Dat waren trouwens ook de twee belangrijkste conclusies van het vorige overkappingsonderzoek van de stad in 2012: het Masterplan herzien en de verkeersstromen op de Ring vereenvoudigen.'

Welk alternatief tracé voor de BAM-versie schuift Ringland zelf naar voor? 'Dat vraagt verder onderzoek', zegt Vermeulen. 'Maar het is voor ons logisch dat het tracé moet worden verschoven naar het noorden. Ondertussen zou de overkapping alle prioriteit moeten krijgen als onderdeel van een oplossing voor het mobiliteitsprobleem van de hele stadsregio.'

Vermeulen is duidelijk kwaad. 'Terwijl de regering ons vraagt om de combinatie van Oosterweel en Ringland te onderzoeken, bestelt ze achter onze rug een eigen studie over de overkapping', zegt hij. 'Wij wisten nergens van, we voelen ons straal genegeerd. Ook de jongste voortgangsrapportage in het Vlaams Parlement was een schertsvertoning. In die context hebben we nog weinig vertrouwen in de aanstelling van de nieuwe intendant voor de overkapping van de Ring. De taakomschrijving die de regering vorige week publiceerde, stemt ons niet hoopvol. Alles moet gebeuren binnen het kader van het zogenaamde besliste beleid: de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé.' Ringland geeft de strijd niet op, maar er is wel iets gebroken. Vermeulen: 'Om samen te werken moet je met twee zijn.'

Historische vergissing

'De nieuwe Scheldekruising plaatsen op het allermoeilijkste knooppunt - waar de snelweg, de spoorlijn en het kanaal samenkomen - is om problemen vragen', zegt Vermeulen. 'Zowel qua kostprijs en risico's als qua uitvoeringstermijn. Bovendien biedt Oosterweel geen structurele mogelijkheden voor stadsontwikkeling, terwijl er in Antwerpen op dat vlak grote uitdagingen zijn. Ringland doet dat wel. Die kans niet grijpen is een historische vergissing. Met de huidige plannen lopen we het risico dat het rijke zuiden van Antwerpen straks voor een deel wordt overkapt en dat het arme noorden niets krijgt', vervolgt Vermeulen. 'Zo krijgen we nog meer een duale stad. Niets kan dat verantwoorden.'

Nu zondag, 28 juni, organiseert Ringland zijn jaarlijkse festival op het dak van de Craeybeckxtunnel. Op donderdag 2 juli krijgt het burgercollectief spreekrecht in het Vlaams Parlement, samen met de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal. 's Avonds is er ook nog een gezamenlijke zitting van de Antwerpse gemeenteraad en de districtsraden.

lex moolenaar 

 
Het Nieuwsblad/Antwerpen, woensdag 24 juni 2015, pagina 25

Tags: