"Overkapping betaalt zichzelf niet terug"

kade rechteroever

foto: zie hoeveel mensen wonen langs de ring, en welk stukje overkapt zou worden, mogelijk, eventueel ...

 

Een overkapping van de Antwerpse ring is niet alleen erg duur, zelfs een volledige overkapping zou geen oplossing bieden aan alle aanwezige problemen op het vlak van luchtkwaliteit en geluidsnormen. Dat zijn enkele van de voornaamste conclusies van een studie die de stad Antwerpen liet uitvoeren.

Zowel het voldoen aan de Europese tunnelrichtlijnen - de Antwerpse ring is momenteel niet veilig genoeg om te overkappen - als het kostenplaatje van minstens 40 miljoen euro per 250 meter overkapping, zorgt voor ernstige obstakels.

Complexer dan soms voorgesteld
"We hangen hier nog geen politieke beslissingen aan vast, maar het is wel duidelijk dat de discussie over het al dan niet overkappen van de ring een pak complexer is dan soms wordt voorgesteld", zegt burgemeester Patrick Janssens, die het document nu aan de Vlaamse regering zal overmaken.

De studie die vandaag werd gepresenteerd, stond al gepland in het huidige Antwerpse bestuursakkoord. Het bouwt voort op eerdere onderzoeken in verband met tekorten aan groene ruimtes en geluid- en luchtkwaliteitskaarten van het gebied rond de ring.

Impact Masterplan 2020
In het onderzoek werd ook de impact van het Masterplan 2020 opgenomen, met daarin onder meer de Oosterweelverbinding. Dat Masterplan zou er op zichzelf bijvoorbeeld al voor zorgen dat het aantal inwoners dat in een gebied woont dat op het vlak van luchtkwaliteit niet aan de Europese NO2-normen (stikstofdioxide) voldoet, daalt van 17.000 naar 7.500. Na een intensieve overkapping zouden dat er nog 3.000 zijn.

Almaci: "Waarom enkel BAM-tracé onderzocht?"
Antwerps Groen-lijsttrekker Meyrem Almaci vindt het jammer dat de studie enkel rekening houdt met het BAM-tracé en niet met alternatieven zoals het Meccano-tracé. "Het is positief dat men de problemen op vlak van luchtkwaliteit en geluidsoverlast erkent en het verkeer van de stad wil weghouden, maar door enkel naar het BAM-tracé te kijken concludeert men onterecht dat overkappen slechts in kleine stukjes kan", zegt ze.

Dat het kostenplaatje van een volledige overkapping volgens de studie wel erg hoog zou liggen, vindt Almaci geen goed tegenargument. "Van het BAM-tracé is de volledige kostprijs evenmin al bekend en bovendien lost dat plan zelfs niets op", aldus Almaci, die tevens wijst op de mogelijke terugverdieneffecten op het vlak van volksgezondheid.

Bij het halen van de Europese tunnelnormen ziet Almaci enkel een probleem indien het BAM-tracé behouden blijft. Volgens de Groen-politica, die een volledige overkapping zowel voor de mobiliteit als de volksgezondheid levensnoodzakelijk acht, kunnen enkele flankerende maatregelen er bovendien op korte termijn al mee voor zorgen dat de ring vereenvoudigd raakt, om zo de veiligheid te garanderen. Het gaat onder meer om het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en een slimme kilometerheffing.

 

De Morgen - 13-10-2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/5216/Oosterweel/article/detail/1469687/2012/07/13/Overkapping-Antwerpse-ring-betaalt-zichzelf-niet-terug-en-is-niet-zaligmakend.dhtml

Tags: