Picknicken voor meer groen op Moorkensplein

kade rechteroever

Verschillende bewonersgroepen rond het Moorkensplein slaan de handen in elkaar in hun strijd voor meer groen en open ruimte. Tijdens de zomermaanden houden ze elke woensdag, te beginnen vanaf vandaag, een picknick om de aandacht te vestigen op dit probleem. 

Pic Nic the streets, zo heet het initiatief. De buurtbewoners gaan hiermee Brussel achterna, waar tal van burgeractivisten regelmatig picknicken om de aandacht te vestigen op de open ruimte die ze zich opnieuw willen toe-eigenen. "Ons initiatief is ontstaan vanuit de vaststelling dat verschillende bewoners uit het district op dezelfde muur botsen bij de Stad Antwerpen", vertelt Danielle Dierckx, voorzitster van de wijkraad Borgerhout.

Gezellig actie voeren

Via dit gezellige evenement willen de bewoners vragen om meer inspraak op de heraanleg van het Moorkensplein. Bovendien betreuren ze het verdwijnen van de samentuin De Wasserette in de Mellaertstraat. In de plaats van de tuin zullen hier appartementen worden gebouwd. "Er is een hele beweging ontstaan rond deze tuin, die op vrijwilligersinitiatief van de buurt is ingericht tot een aangename, groene ontmoetingsplaats. Wij vragen ons af wie hier in de buurt nog nood heeft aan extra appartementen? Waar wij naar snakken is naar ademruimte en naar projecten die de sociale cohesie bevorderen", klinkt het.

Pic Nic de streets: tussen 12u en 14u op het Moorkensplein

https://www.facebook.com/events/619468051542413/

Elien Van Wynsberghe
Gazet van Antwerpen 29-06-2016
http://www.gva.be/cnt/bleva_02362343/picknicken-voor-meer-groen-op-het-moorkensplein

 

Tags: