Picqué tegen uitbreiding Ring

kade rechteroever

Minister-president Charles Picqué (PS) is gekant tegen de plannen voor de uitbreiding van de Ring zoals die in het Vlaamse Milieueffectenrapport (MER) naar voor geschoven worden. Dat bevestigt zijn kabinet (PS) aan brusselnieuws.be. Het MER pleit onder meer voor een dubbeldeksring. .Minister-president Charles Picqué is tegen de "huidige plannen van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de Ring rond Brussel". Zo bevestigt zijn kabinet. Picqué vraagt dat de Vlaamse regering met ons onderhandelt over haar plannen."

Enkele weken geleden verscheen nog het Milieueffectenrapport (MER) voor de uitbreiding van de Ring. Dat concludeerde dat een dubbeldekssnelweg de beste oplossing was om de capaciteit te verhogen. Een verbreding kwam als tweede beste optie uit de bus. De Vlaamse regering heeft zich tot nu toe voorstander getoond van een uitbreiding van de capaciteit van de Ring.

De Brusselse regering daarentegen toonde zich eerder al sceptisch, maar was tot nu toe echter nooit zo duidelijk in haar standpunt als Charles Picqué vandaag. Het Gewest vroeg vroeger om extra studies naar alternatieven die geen beroep doen op een capaciteitsuitbreiding. Het wou eerder inzetten op rekeningrijden, fietsen en meer openbaar vervoer. Een optie die in het MER als de slechtste naar buiten kwam. Ook vreest de regering, samen met milieu- en stadsverenigingen, een aanzuigeffect aan verkeer dat de stad binnen wil. Iets wat onverenigbaar is met de Brusselse doelstelling om het verkeer tegen 2018 met 20 procent terug te dringen.

Vanmorgen nog was er een ludieke actie van Greenpeace, Bral vzw, Fietsersbond Brussel en Inter-Environnement Bruxelles bij de Brusselse regering. Zij riepen Brussel op “om zich te verzetten tegen het betonbeleid van de Vlaamse regering”. Zij trekken ook de conclusies van het MER in twijfel. Daar liet minister-president Picqué verstaan dat "een uitbreiding van de Ring indruist tegen de ambities om van Brussel een leefbare stad te maken en de druk van het autoverkeer naar beneden te halen."

Brussels Nieuws 16-02-2012
http://www.brusselnieuws.be/artikel/brusselse-regering-tegen-uitbreiding-ring

 

 

Picqué wil geen bredere Ring


“Brussel, verzet u tegen het betondenken!” Vanochtend vroegen we aan de Brusselse regering om zich uit te spreken tegen een mogelijke verbreding van de Ring. De minister-president van het Brusselse Gewest, Charles Picqué (PS), steunt de plannen van de Vlaamse regering alvast niet.

Vertegenwoordigers van Greenpeace, Bral vzw, Fietsersbond Brussel en Inter-Environnement Bruxelles voerden vandaag actie aan het Brussels parlement om het betonbeleid van de Vlaamse regering aan de kaak te stellen. We overhandigden een symbolische drilboor aan de de minister-president van het Brussels Gewest, Charles Picqué. Zo wijzen we op de toename van verkeer én van uitstoot die een bredere Ring zou veroorzaken.

Het plan is in totale tegenspraak met het streven naar een betere luchtkwaliteit én de Brusselse doelstelling om de verkeersdruk in de hoofdstad met 20 procent te doen dalen. Dat heeft Picqué gelukkig ook begrepen. Voor de camera's uitte hij zich als een tegenstander van de verbreding, die “indruist tegen de ambities om van Brussel een leefbare stad te maken”. Een officieel standpunt van het Brusselse gewest is er nog niet.

 

Charles Picqué krijgt een drilboor overhandigd om zich te verzetten tegen het Vlaamse betondenken.

 

Bottlenecks


“Wij verwachten van de Brusselse regering dat zij zich verzet tegen een verbreding van de Ring en onomwonden pleit voor structurele en duurzame oplossingen zoals rekeningrijden”, verduidelijkt Joeri Thijs van Greenpeace. “Nog meer verkeer op de Brusselse ring – wat het onvermijdelijke gevolg is van extra rijstroken – dreigt op termijn de hoofdstad dood te knijpen.”

Tijdens de spits is vandaag meer dan de helft van het verkeer op de RO gerelateerd aan Brussel. Als het verkeer op de de Ring toeneemt met 30 procent, zet dat automatisch meer druk op de bottlenecks in de binnenstad, met nog meer verkeersellende tot gevolg.

Echte oplossingen


Uit het milieueffectenrapport (MER) is opnieuw gebleken hoe zeer de Vlaamse regering die extra rijstroken op de Ring wil. "Op basis van manipulatieve methodes schuift dit rapport de verbreding van de RO als beste oplossing naar voor", zegt Thijs. "Nochtans is het zonneklaar dat een alternatief scenario – zonder nieuwe infrastructuur en mét  rekeningrijden, beter openbaar vervoer en fietssnelwegen – op alle vlakken beter scoort dan extra rijstroken."

Het MER is op een zodanig manipulatieve wijze opgesteld, dat het Brussels Gewest het zonder aarzelen naar de prullenmand kan verwijzen. “Het mobiliteitsprobleem in en rond de hoofdstad verdient beter dan het kortzichtige betonbeleid van de Vlaamse regering. We hebben échte oplossingen nodig”, besluit hij.

- Lees de volledige analyse van het milieueffectenrapport

Greenpeace 16-02-2012
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws-blogs/nieuws/actie-bij-brusselse-regering/

Tags: